Rónin, samuraj, který přišel o svého pána

Rónin, samuraj, který přišel o svého pána
Že pro samuraje není důležitějších vlastností než oddanosti a cti, už možná víte. Jak tedy vypadal život rónina, samuraje, který ztratil svého pána? Přeneste se do středověkého Japonska a přečtete si legendu o 47 róninech. Dozvíte se, proč věrnost a čest měla větší hodnotu než život samotný.

Kdo je to rónin?

Ztratí-li smrtí samuraj svého pána, nebo přijde o jeho přízeň, stává se tzv. róninem. Ve volném překladu o něm můžeme mluvit jako o tulákovi nebo putovníkovi. V tom okamžiku musí podle japonského kodexu válečníka (tzv. bušidó, celým názvem Bushido Shoshinshu) spáchat seppuku neboli sebevraždu. Pokud se rozhodne jít proti kodexu, čeká ho život ve vyhnanství, hanbě a bez cti.

Róninové nosili stejnou zbroj jako samurajové – obvykle dva meče, především katany, bō nebo jō (hole o různých délkách), případně luk zvaný yumi. Zajímáte se o samurajovo vybavení do detailu? Přečtete si, jak správně vybrat kvalitní katanu

Protože i bývalí samurajové toužili po obživě svými meči, stávali se častokrát žoldáky – střežili bohaté obchodníky a jejich karavany se zbožím. Jiní životem zklamaní róninové fungovali jako lupiči, bandité nebo se stali součástí organizovaného zločinu. 

Ponořte se do legendy o 47 róninech

Když v roce 1603 odstartoval šógunát1 Tokugawa, začala se psát významná kapitola japonských dějin Edo, pojmenována podle nejvýznamnějšího města té doby.

Kdo je to šógun?

Termín šógun je zkráceninou Sei-i Taišógun neboli generál bojující proti barbarům. Jedná se o vojenského diktátora, císaře a zároveň i vládce země starověkého Japonska.
1 Šógunát potom označuje vojenské vládní zřízení pod vládou šóguna.

Na vrcholu vysoké japonské šlechty se až do roku 1867 vystřídalo 15 šógunů, jejichž cílem bylo vrátit slávu upadajícímu systému šógunátů. 

V roce 1701 městu Edo vládne Cunajoši Tokugawa (japonsky Tokugawa Tsunayoshi), který ustanovil přísnou vojenskou diktaturu, fantastickou etiketu a vybrané způsoby chování na dvoře. Celá země žije v míru, od poslední války uběhlo více než 100 let.

Šógun Cunajoši Tokugawa (Zdroj: Wikipedia).

Do města přijíždí mladý daimjó a zároveň samuraj (člen vysoké japonské šlechty) jménem Asano Naganori. Pochází z venkovské oblasti Akó v Japonsku, kde kultivované manýry hlavního města Edo neznají. Proto šógun pověřuje svého poručníka Kiru, aby mu vysvětlil, jak se na dvoře chovat.

Samurajové v kostce

Středověký japonský válečník je proslulý především svou oddaností císaři nebo jinému pánu. Svůj život řídí dle principů chování uvedených v morálním kodexu bušidó – pokud jej poruší, stává se róninem a musí žít v hanbě a vyhnanství. Samuraj ovládá bojová umění kendžucu, jiu-jitsu nebo kjúdó.

Mezi nejvýznamnější vlastnosti samuraje patří čest – horší než smrt se tak stává upadnutí do zajetí. Aby nebyl samuraj zahanben, požádá svého věznitele, zda může spáchat tradiční seppuku.

Samurajové měli právo za urážku na jejich cti setnout kohokoliv z nižší třídy. Takovému právu se říká kiri-sute gomen. Detailnější informace o samurajích se dočtete v našem samostatném článku.

Protože se povýšený Kira k Asanovi choval velmi neuctivě, jako k opravdovému sedlákovi, vytasil Asana na Kiru meč. Takové jednání si ale na člena vyšší třídy nemohl dovolit a musel tak za svůj přečin spáchat seppuku. Asano zemřel a z jeho poddaných samurajů v Akó se stali róninové.


Vulgárně se jí říká harakiri – seppuku představovala krutý způsob sebevraždy, kdy si samuraj v kleče před očima desítek dalších osob mečem wakazaši prořezal břicho. Podle pravidel měl řez vést zleva doprava, případně ještě svisle. 

Před samotným činem usedali samurajové k dlouhým meditacím a skládali krátké básně. Poté se vykoupali v ledové vodě, aby zabránili přílišnému krvácení, a oblékli se do tradičního bílého kimona. Aby oběť příliš netrápili, vybrali samurajovi asistenta, většinou blízkého přítele – ten měl při prvním záchvěvu bolesti setnout samurajovi hlavu nebo podřezat hrdlo. Musel tak provést jedním sekem, jinak by on i celá jeho rodina byla zahanbena.

Jakmile se Asanův věrný opatrovník a samuraj Oishi Yoshido o smrti svého pána dozvěděl, začal plánovat pomstu. Poprava mu přišla nespravedlivá. Moudrý Oishi však věděl, že teď není na odplatu ten správný čas – šógun útok očekával. 

Moudře proto vyčkal. Za dva a půl roku vybral 47 nejodvážnějších róninů, kteří byli připraveni pomstít smrt svého pána. V noci 30. ledna roku 1703 se konečně dočkali – vtrhli do Kirova sídla a obklíčili jej. Jako čestní muži Kirovi dovolili z tohoto světa odejít vlastní rukou. Byl však zbabělý, proto mu nakonec setli hlavu. 

Na důkaz vykonané pomsty 47 róninů hlavu Kiry s klidem v duši položili před trůn šóguna. Ten jim vrátil samurajskou čest, možnost vykonat seppuku a pokojně se přenést do světa mrtvých.

47 oddaných róninů dodnes spočívá v chrámu šóguna. Každoročně se 14. prosince tisíce lidí klaní nad jejich hroby – oslavují památku spravedlnosti, věrnosti a cti.


TIP: Připadá vám legenda o 47 róninech fascinující? Podívejte se na stejnojmenný film s Keanu Reevesem v hlavní roli. Ačkoli si děj hollywoodští scénáristi trochu přibarvili, věříme, že vás bude bavit.

Doporučené produkty

Komentáře

  • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář