Historie Outfit4Events, aneb jak to všechno začalo

Zlatá studentská léta

Vše začalo v roce 1995 jako brigáda při studiu VŠ, kdy jsem cestoval jako tlumočník a novopečený manažer kumštýřů se skupinami historického šermu a dalších umění na západ od hranic ČR, a pomáhal tak českým, povětšinou amatérským kumštýřům šířit povědomí o českém umění a řemeslné zručnosti. Většina to brala jako přivýdělek ke svému stálému zaměstnání a také jako dobrodružství či zpestření porevolučního života. Diváky západních zemí si dokázali čeští šermíři lehce získávat i bez znalosti jazyka. Byli to dobří mimové, ale i kaskadéři a komedianti. Nejeden šermíř v půli představení na ploše mezi lidmi nečekaně jedním douškem vypil pivo překvapenému přihlížejícímu divákovi.

Zájem nebudil jen jejich šermířský a herecký um, ale i jejich zbroj a zbraně – nutné propriety pro autentický efekt představení. Leckterý šermíř během vystoupení přišel o svůj meč či část své zbroje. Každý však věděl, kde novou výzbroj sehnat. A někdy si je dokonce vyráběli sami! Bylo to až k nevíře, jak snadno se dá zpeněžit kus vybouchaného plechu či obroušené pružinové oceli.

Zrod podnikatelského nápadu

A zde se zrodil podnikatelský nápad. Po nějakém čase mě začal kočovný způsob života zmáhat, a tak jsem se místo organizování výprav umělců začal soustředit na obchod chladnými zbraněmi a rytířskou zbrojí. Měl jsem tu čest poznat „na bohatém západě“ několik významných osob, kteří rozuměli nejen historii, ale i obchodu. Do trojlístku úspěchu jim však chyběla řemeslná zručnost českých kovářů, zámečníků, platnéřů, sedlářů, ševců, krejčích, ... A zde jsem nastoupil já. Ne že bych těm četným řemeslům rozuměl, ale poznal jsem lidi, kteří tu zručnost a odbornost mají.

Řemeslo vymírá i v Čechách

Dalo se očekávat, že i u nás dojde k modernizaci výrob a šikovné řemeslníky budou pohlcovat moderní továrny stavěné v rámci vyjednaných daňových prázdnin v četných průmyslových zónách. Je to nutný fenomén dneška: šikovné řemeslné ruce už nejsou k mání. To se promítlo i do dílen našich dodavatelů. finančně přežívají jen Ti s vyšší přidanou hodnotou, kteří si mohou dovolit dobře zaplatit řemeslně zručné zaměstnance. Navíc se u nás zhroutilo vzdělávání v řemeslných a rukodělných oborech. Výhled je tedy neradostný. A jaké je z toho východisko? Stejné, jako na západ od nás: nutnost dovážet zboží ze zemí, kde je volné pracovní síly dost a výrobky lze k nám dovézt za přijatelnou cenu. Důležitými zeměmi jsou v tomto ohledu Pákistán, Indie a Čína. Výrobky z těchto zemí tvoří dnes nadpoloviční většinu našeho sortimentu. Chtělo by se říci, bohužel. Je to ovšem i ku prospěchu zákazníka. Zavedené výrobky jsou k dostání za výhodnou cenu, kde naším úkolem je zejména hlídání kvality – která je s tou „českou“ už mnohdy srovnatelná – jak jsou ti Asiaté učenliví!

Nazrál čas začít dělat věci jinak

Studium s podnikáním dohromady moc nešlo. Díky podpoře rodičů a ponaučení se z chyb spolužáků vyloučených ze studia jsem to však nakonec dotáhl až k promoci. Má alma mater mi dala mj. čerstvé znalosti z mezinárodního obchodu, obchodního práva a jazyků. Předpoklad pro podnikání tu tedy byl. Nastal čas dělat věci „opravdově“, se získanými znalostmi a plným nasazením.

Na rozdíl od konkurentů, kteří svůj úspěch založili na kočování a vydělávání si peněz stánkovým prodejem a neplacením daní, jsem já založil obchodní společnost a „rozjel“ čistě legální obchod po internetu. Název firmy (Wellcrafted s.r.o.) má odrážet skutečnost, že u této firmy je řemeslo prováděno kvalitně a poctivě. Název samotný však nikdy nestačí. Je nutný poctivý přístup k zákazníkovi, tým dobře organizovaných lidí a několik klíčových leaderů, kteří hledí na spokojenost zákazníka. Tak mohl vzniknout i elektronický obchod  www.outfit4events.cz a jeho dvě jazykové mutace.

Podnikání v ČR je spojené s velkým „papírováním“, což je činnost veskrze nudná a netvůrčí. Dnes už těžkou káru podnikání, neúměrně zatíženou „žrádlem pro úředního šimla“ netáhneme sami – máme na administrativu pomocné síly a externí daňovou kancelář, a přesto je to stále dřina!

Mně se tím uvolnily ruce a mohl jsem se dál věnovat rozvoji obchodu. Naprostá většina z tisíců fotografií zobrazených v e-shopu pochází z mých fotoaparátů. I když jsou tyto fotografie zjevně amatérské, svůj účel na svou dobu plní – ukázat zákazníkovi výrobek co nejvěrněji, ze všech stran, neschovávat a neretušovat žádný nedostatek. Jde o to nevyvolávat mylnou představu o výrobku a zákazníka ani v nejmenším klamat. Zklamaný zákazník už nenakoupí, a navíc si zklamání nenechá pro sebe. Spokojený zákazník se vrátí a možná doporučí dále!

Podnikání v ČR není žádný med

Nám v Outfit4Events je jasné, že je třeba podnikatelské prostředí kultivovat a přiměřeně kontrolovat. Souhlasili jsme se zavedením, i když nás implementace do shopu přišla ne nemalé prostředky. Doufáme, že projekt EET nezůstane „na půl cesty“ a dojde ke sjednocení podmínek pro všechny podnikatele a již nebude tak snadné „přežívat v mezerách systému“ a neplatit daně. Žije v nás víra, že pokud budou všichni platit předepsanou výši daní, bude se moci daňové zatížení následně snížit.

Co nás velmi zaměstnalo a zkomplikovalo život bylo zavedení GDPR, ale i zde uznáváme nutnost lepší ochrany dat, která doposud nebyla všeobecně valná.

Obecně však k podnikatelskému prostředí je třeba dodat, že na mnoho činností si dnes ani vysokoškolsky vzdělaný podnikatel nevystačí se svými znalostmi a schopnostmi. Je třeba si najímat externí specialisty pro případ, že z nějakého úřadu dorazí kontrola a bude hledat nedostatky. V důsledku tohoto stavu se zvyšuje finanční zátěž podnikatelů. My dnes platíme externí firmu na bezpečnost práce, na zpracování účetnictví, na implementaci účetních změn do softwaru shopu a na zastupování před zahraničními finančními úřady. Každá externista si žádá náležitou odměnu – musíme se zde tedy řádně otáčet!

Poctivým přístupem k pozvolnému růstu

Model podnikání se ukázal životaschopný. Luxus poctivého oficiálního podnikání si firma mohla dovolit od samého počátku. Pro uživení dvou lidí žijících v malém bytě nebylo třeba vydělávat mnoho.  Dnes je nás sedm a dáváme práci cca 40 řemeslníkům.

Poctivý přístup nestačí

Je nám jasné, že platí Cimrmanovské „Kdo chvíli stál, již stojí opodál“. Snažíme se tedy neustále náš obchod i jeho sortiment inovovat. Toto je celkem čtvrtá generace obchodu. Menší inovace na měsíční bázi nepočítaje. Vypadá to jednoduše, ale věřte: je to dřina – a stojí to mnoho úsilí i peněz! To, že věci, které děláme, neděláme úplně špatně,  říkáte i Vy – naši drazí zákazníci. Děkujeme Vám za to!

Za celý tým Outfit4Events s úctou,
Helmut Vajc