Egyptská bohyně lásky a ochránkyně žen Sachmet

Egyptská bohyně lásky a ochránkyně žen Sachmet
Egyptští bohové měli často podobu nějakých zvířat - silných, elegantních, majestátních! Stejně jako bohyně Sachmet. Tu Egypťané milovali a uctívali pro její ochranitelskou funkci a podporu, ale zároveň se jí obávali pro její velký hněv. O dvojznačnosti této bohyně i její síle a lásce se dozvíte v tomto článku.

Uctívané kočkovité šelmy

Egypťané potkávali ve své zemi velké množství kočkovitých šelem, není proto divu, že existuje mnoho božstev s „kočičími“ tvářemi. Tito bohové a bohyně jsou vždy velmi důležití a často je pojí příbuzenské vztahy. Uctívání koček v Egyptě je všeobecným faktem, nejslavnější kočičí bohyní byla Bastet, která byla zpodobňována jako kočka nebo žena s kočičí hlavou. O něco méně známí jsou bohové s hlavou lva, přestože Egypťané také považovali lva za krále zvířat.

Tvář lva přijala mocná bohyně Sachmet, která byla bojovnicí a zároveň uzdravovatelkou mezi Egyptskými bohy. Lev byl uctíván jako strážce cesty Slunce a je spojován také s titulem krále. Existují doklady o tom, že sochy lvů se objevovaly již v nejstarších dobách Egypta a nesmíme opomenout také sfingu, která je kombinací lva a člověka. Lev je silné a majestátní zvíře a lvice byly obdivovány za svou bojovnost při lovu a starost o mláďata.

Obávaná i uctívaná Sachmet

Bohyně Sachmet je často spojována s bohyní Bastet, která měla hlavu kočičí. Mají podobné některé vlastnosti a v některých pramenech se dočtete i to, že tyto dvě bohyně si mohly navzájem vyměňovat podobu. Mají totiž vlastnosti, které se vzájemně velmi doplňují. Prudká a bojovná Sachmet korespondovala s mírumilovnou a laskavou Bastet. Jméno Sachmet etymologicky souvisí se slovem „moc“ nebo „být mocný“, což popisuje i samotnou bohyni, která byla silná, mocná a ničivá. Proto byla bohyně Sachmet velmi často považována za nedostupnou a obávanou bohyni.

Egyptská bohyně lásky a ochránkyně žen

Nejčastěji je bohyně Sachmet zobrazována jako žena se lví hlavou, která je korunovaná slunečním kotoučem. Často drží v ruce lotosové žezlo nebo anch (egyptský kříž) a nikdy nemá vzorované šaty (na rozdíl od Bastet). Sachmet byla často spojována a nemocemi. Vládla například morem a jinými zhoubnými nemocemi, což znamená, že mohla udělit smrtelnou ránu, ale také vyléčit člověka z nákazy. Proto byli lékaři v Egyptě často nazýváni jako „kněží Sachmetini“. Léčitelská schopnost této bohyně byla často spojována s magií, protože byla zároveň velmi schopnou kouzelnicí. Byla také dárkyní plodnosti, stejně jako Bastet.

Síla lvice

Její primární schopností však byla bojovná síla, kterou od ní čerpal i samotný král, který byl někdy považován za jejího syna. Sachmet se vyskytuje také v zádušních textech jako ochranitelka mrtvého. Velmi často je také spojována s ohněm, protože oheň ničí ohromující silou a navždy. Tělo mrtvého, které je spáleno zmizí navždy a ani jeho duše již nemůže existovat. Sachmet proto také často užívala oheň při boji s nepřáteli a zlými lidmi. Tím jejich existenci zničila natrvalo.

Bohyně Sachmet byla populární snad již v době Staré říše a od té doby se objevovala na různých malbách a reliéfech králů. Její kult byl rozšířen po celém Egyptě, ale za její hlavní místo můžeme považovat Mennofer, kde údajně býval její chrám. Její kult zde byl spojen s bohy Ptahem a Nefertem, se kterými tvořila božskou trojici. Jedno jediné místo uctívání Sachmet je možné dnes přesně lokalizovat a tím je zádušní chrám krále 5. dynastie Sahurea v Abúsíru. Sachmetin kult zde byl soustředěn do jižní části chrámu, kde byla nalezena velká spousta předmětů souvisejících s uctíváním bohyně se lví hlavou.

Dvě povahy v jedné bohyni

Příběh O Záchraně lidstva před zkázou vykresluje dvojznačnost této bohyně velmi názorným způsobem. Popisuje dvojroli bohyň Hathor a Sachmet, které byly vlastně pouze jednou bohyní se dvěma rozdílnými povahami. Příběh vypráví o tom, jak rozhněvaný bůh Slunce Re rozhodl, že zničí lidstvo, protože už byl znechucený špatným jednáním lidí. Poslal tedy svou dceru bohyni Hathor, aby vykonala tento krvavý akt, ta však začala plenit v podobě krvežíznivé Sachmet. Když Re viděl obrovskou zkázu lidstva, rozhodl se, že se slituje a Sachmet zastaví. To však nemohl udělat jinak než lstí, proto navařil velké množství piva a obarvil ho odvarem z ibiškových květů, aby vypadal jako krev. Tuto tekutinu rozlil tam, kde se Sachmet teprve chystala zabíjet. Ta si opravdu myslela, že se jedná o krev, začala jezero vylizovat a opila se. V takovémto stavu nebyla schopná nikoho zabít a po probuzení se k Reovi vrátila opět jako radostná Hathor.

Také Vás uchvátila silná bohyně s výjimečným mateřským citem a popudlivou povahou? Není divu, uchvacovala faraony i prostý lid Egypta a všichni k ní vzhlíželi s velkou úctou jako ke své ochránkyni. Nahlédněte do naší kategorie Sachmet sošky a pořiďte si vkusný talisman. 

V našem internetovém obchodě naleznete i jiné egyptské sošky - Bastet sošky, Horus sošky, Isis sošky, Kleopatra a Nefertiti sošky, Sošky Skarabeus, Pyramidy a Sfingy, Egyptští faraoni, Sachmet sošky, Osiris sošky, Sošky egyptských bohů

Doporučené produkty

Komentáře (1)

dne 27. 5. 2021 v 16:45:22
Reagovat

Pozor na záměnu s bastet. Sachmet byla ta krvežíznivá a bastet ochránkyně a podobně. Ale ok ono i egypťani je někdy brali jako jadnu a tu samou hathor

Napsat komentář