Kuše Barnett Hyper Whitetail 410fps 210lbs

Kuše Barnett Hyper Whitetail 410fps 210lbs
Doprava zdarma

Šípy s malým průměrem poskytují neuvěřitelnou přesnost a průraznost, ale pro lovce kuší jsou obvykle zakázány... až dosud. Představujeme Vám Hyper Whitetail™ 410 – první kuši v populární řadě Barnett Whitetail poháněné technologií Hyperflite™. Více informací...

Alert icon
Tento produkt může být považován za nebezpečný předmět. Pokud jste ze země ležící mimo EU, zeptejte se prosím na podmínky dovozu na Vašem místním celním úřadě.
21 530 Kč
17 793 Kč bez DPH
Zobrazit alternativy
Vyprodáno a nelze již objednat
Nakupte ještě za 5 000 Kč a získáte dopravu zdarma.
0 Kč / 5 000 Kč
Číslo výrobku: bl_12310
Období:

Doporučená nabídka

Kuše Barnett Hyper Whitetail 410 fps / 210 lbs

Vše, co lovci milují na řadě Whitetail, je stále zde, včetně odolné pažby s průchozím předpažbím, měkkými pryžovými dotykovými body a hliníkovou vzletovou lištou. Ale Hyper Whitetail vystupuje z řady skrze šípy Hyperflite, které slibují až o 25 procent hlubší průnik s rychlostí 410 stop za sekundu pro smrtící přesné zabíjení.

Sada kuše je doplněna osvětleným kolimátorem 4x32, natahovacími sáňkami, předinstalovanými tlumiči kabelů a lištami Picatinny pro další příslušenství. Existuje důvod, proč se kuše série Whitetail staly nejoblíbenějšími u firmy Barnett a celkový zážitek ze střelby s Hyper Whitetail 410 zůstává stejně příjemný jako efektivní.

 • Kompatibilita s nízkoprůměrovými šípy HyperFlite™ .204 Small Diameter Arrow
 • Technologie TriggerTech™ 3lb Zero Creep Frictionless Release
 • Spouštěcí systém s pojistkou proti střelbě naprázdno Anti-Dry Fire (ADF)
 • Kovová spoušť vyrobený vysokotlakým vstřikováním (MIM).
 • Soft Lok™ plovoucí držák šípů se štětinami
 • CNC frézovaná hliníková vzletová lišta
 • Tři lišty Picatinny Rails
 • Přední držadlo Pass-Through
 • Kompatibilní s klikovým napínákem
 • Upomínky na bezpečnost prstů
 • Montáž po jednom sípu
 • Předinstalované tlumiče kabelů

Specifikace:

 • 22″ délka šípu (hyperflite)
 • Rychlost 410 fps
 • Síla nátahu 210lb
 • Kinetická energie 142 ft. lbs
 • Zdvih 15,5"
 • Hmotnost 7,6 lb
 • Od osy k ose 9,18"

V balení obsaženo:

 • Dva šípy 22” HyperFlite™
 • Světelný kolimátor 1,5-5x32mm
 • Toulec s boční montáží
 • Lubrikační vosk
 • Napínací sáňky

Částečný překlad anglického manuálu následuje

Jedná se o kuši s nášlapem v srdci kuše (Step-Through Riser). Nasazení lučiště/srdce na pažbu/tělo kuše I další kompletace je celkem intuitivní, ilustrace jsou vidět na str. 14-16 manuálu.

Instalace kolimátoru (str. 25)

 1. Nasaďte kuši do ramene a simulujte palebnou pozici pro odhad umístění kolimátoru / optiky na picatiny liště. V optimální poloze byste měli mít čistý pohled/průzor skrze optiku. Při posunu / hledání správné polohy bude nutné povolovat a utahovat kruhové upevňovací šroubky. (Obr. 5A)
 2. Po nalezení správné polohy upevňovací šroubky utáhněte šroubovákem nebo imbus klíčem. (Obr. 5B)

U mířidel s červeným bodem přeskočte kroky 3 až 5. Pokračujte krokem 3 pro instalaci puškohledu.

3. Rovnoměrně povolte šrouby nastavitelného kroužku, abyste doladili úroveň záměrného kříže a podpora oka. Úlevu/podporu oka lze upravit posunutím dalekohledu dopředu nebo dozadu podle potřeby.

4. Nastavte úroveň záměrného kříže otáčením zaměřovače, dokud nejsou rysky v záměrném kříži rovnoběžné s rameny kuše. Po dokončení nastavení znovu rovnoměrně utáhněte všechny šrouby.

5. Jakmile je kolimátor/puškohled namontován, vyrovnán a zajištěn, upravte zaostření otáčením zaostřovacího kroužku ve směru a proti směru hodinových ručiček, dokud není záměrný kříž ostrý.

Tipy pro montáž:

 • NEUTAHUJTE nadměrně šrouby s kroužkem u mířidla s červenými body. Přílišné utažení může způsobit poškození vaší optiky.
 • Před střelbou z kuše se ujistěte, že jste utáhli krytky proti větru a náklonu a kroužky uchycení optiky, abyste zabránili jejich uvolnění a případné ztrátě během používání kuše.

Napínání kuše (str. 26)

Existují dva různé způsoby natažení kuše Barnett: 1. Lanovým napínákem (upřednostňovaný způsob, tento napínák je součástí dodávky) nebo 2. Klikovým napínákem (volitelné příslušenství). Ilustrace viz str. 26.

Je nezbytné, abyste předtím zkontrolovali šňůru napínacího zařízení lana, zda není roztřepená nebo poškozená. Roztřepená nebo poškozená šňůra se může přetrhnout a způsobit vám zranění nebo poškodit kuši. Pokud jeví lanový napínák jakékoli známky opotřebení, NEPOUŽÍVEJTE ho.

Pokud zaznamenáte jakékoli váznutí nebo nadměrné napětí při pokusu natažení lanem, OKAMŽITĚ ZASTAVTE proces napínání. Zkontrolujte, zda nedošlo k neobvyklému namáhání vrhacích ramen, kladek, tětivy nebo kabelů během napínání.

Upozornění:

 1. Nikdy nestřílejte z kuše, dokud je na tětivě nasazen napínák. Hrozí vážné zranění a poškození kuše!
 2. Před napínáním si obujte těsnou a pevnou obuv, nikdy kuši nenapínejte naboso. Nikdy nenoste sandály, pantofle a jinou obuv s obnaženými prsty, když zacházíte s kuší. Hrozí vážné zranění a poškození kuše!
 3. S touto kuší používejte jen napínáky značky Barnett. Nikdy nepoužívejte napínáky jiných výrobců nebo vlastní výroby. Použitím nekompatibilního příslušenství ztrácíte záruku na kuši, navíc hrozí vážné zranění a poškození kuše!

Tip na dobrý výsledek střelby: než začnete kuši napínat, aplikujte lubrikant, na tětivu, kabely i vzletovou lištu šípu.

Postup napínání kuše (str. 28 návodu)

 1. Umístěte kuši na rovnou, suchou zem s jednou nohou bezpečně ve třmenu nebo prostupu v srdci kuše. Pomocí bříška nohy přitisknete kuši k zemi, až jí budete napínat. Pažbu si opřete o stehno. (Viz obrázek 6A.)
 2. Zatímco držíte napínák v jedné ruce, druhou rukou zatáhněte zpět za lano vedoucí mezi válečky a tvoří velké "U". Najděte na zadní straně pažby drážku pro napínací lano, jak je znázorněno na obrázku 6B.
 3. Střed napínacího lana pevně zahákněte v drážce pažbě pod kolimátorem / puškohledem.
 4. Zahákněte oba dva háky lanového napínáku za tětivu směrem nahoru s jedním háčkem na každé straně vzletové lišty (obrázek 6C). Pokud používáte napínák se sáňkami, háky by měly směřovat dolů. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Lanový napínák musí směřovat nahoru, oba háčky nasazené na tětivě kuše a v drážce pažby pro správné natažení kuše.
 5. Pevně uchopte oběma rukama rukojeti napínáku a zatáhněte tětivu kuše do spouštěcího mechanismu, dokud neuslyšíte slyšitelné „cvaknutí“ a pojistka nezapadne do polohy „SAFE“. Zajistěte, aby obě ruce zůstaly pod vzletovou dráhou šípu, aby se zabránilo zvednutí tětivy.
 6. Kuše je nyní natažena a lanový napínák nyní sejměte.

Výkonnostní tip: Délku napínacího zařízení lana můžete zkrátit, aby vyhovovala velikosti vaší postavy. Chcete-li to provést, vytáhněte uzel lana z jedné z rukojetí a odřízněte lano na délku, která vám nejlépe vyhovuje. Znovu zauzlujte lano a zatáhněte uzel zpět do rukojeti. Ujistěte se, že je uzel dostatečně pevný a tím i napínák bezpečný.

NABÍJENÍ KUŠE (str. 28)

Upozornění:

 1. Musíte používat šípy určené pro kuše. Tyto šípy musí mít správnou délku a musí být opatřeny končíky tvaru half-moon nebo moon. Použití šípů s jinými než těmito končíky okamžitě vede ke ztrátě záruky na kuši a může vést ke katastrofálním škodám na kuši a/nebo majetku a může vést k vážnému zranění!
 2. NIKDY se nepokoušejte používat šípy s nesprávným spinem (tuhost), nesprávné hmotnosti (méně než 380 grainů) a/nebo nevhodně velké (délky). Použitím nesprávných šípů okamžitě ztrácíte záruku na kuši a může to vést ke katastrofálním škodám na kuši a/nebo majetku a může vést k vážnému zranění!

Postup při nabíjení kuše

 1. Otočte šíp správných parametrů tak, aby kormidlo s LICHOU BARVOU směřovalo dolů.
 2. Se šipkou v této poloze ji jemně posuňte podél vzletové dráhy a držte ji pod přídržnou pružinou šipky nebo držákem šipky s plovoucími štětinami Soft-Lok™ (podle toho, jaký model kuše jste si zakoupili). Konkávní část končíku by měla dokonale přiléhat na tětivu.
 3. Ujistěte se, že končík šípu pevně sedí na tětivě. Pokud šíp nezapadne do tětivy, vaše kuše nevystřelí nebo může vystřelit naprázdno. Střelba naprázdno povede ke katastrofálním škodám kuše a/nebo majetku a může vést k vážnému zranění!

Před výstřelem: VŽDY zkontrolujte, zda je šíp správně vložen do spoušťového mechanismu. Pokud tak neučiníte, může dojít výstřelu naprázdno.

SOFT-LOK™ PLOVOUCÍ ŠÍP se Štětinami (US PATENT 9,255,755 A 9,395,143)

Držák šípu s plovoucími štětinami Soft-Lok™ se samočinně nastaví tak, aby vytvořil tlak směrem dolů na správně založený šíp; není pak potřeba žádné další manipulace se šípem.

Technologie Soft-Lok™ by měla vyvinout pouze dostatečný tlak, aby udržela šíp na místě.

Chcete-li to otestovat, zajistěte, aby napětí držáku šipky nezvedlo přední část šipky ze vzletové dráhy šípu o více než 2,5mm. Poté namiřte kuši směrem k zemi, abyste se ujistili, že šíp nevyklouzne vpřed. Pokud je držák šipky Soft-Lok™ poškozen nebo nevyvíjí dostatečný tlak k udržení šipky, je třeba vyměnit sestavu kartáče.

Střelba z kuše (Str. 29)

Upozornění:

 1. NIKDY nepokládejte prsty nebo palce na, do a/nebo do blízkosti šipky, vzletové dráhy šípu, tětivy nebo kabelů. Umístění prstů a/nebo palců na tyto oblasti nebo do jejich blízkosti bude mít za následek vážné zranění, včetně amputace prstu a/nebo palce!
 2. Kuše může být nebezpečná a potenciálně smrtelná, pokud se s ní špatně zachází a/nebo se používá. Bezpečné používání vaší kuše Barnett je vaší osobní odpovědností. Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt!

Postup při střelbě

 1. Namiřte kuši bezpečným směrem. NEPOKOUŠEJTE se střílet na pevný/tvrdý cíl, protože šíp se může odrazit a potenciálně zranit vás nebo ostatní.
 2. Ujistěte se, že držák šípu udržuje šipku v plně natažené poloze ve spoušťovém mechanismu.
 3. Posuňte pojistku dopředu do polohy „FIRE“. Viz obrázek 7A.

Výkonový tip: Šíp musí být správně založený, aby se uvolnil mechanismus proti výstřelu naprázdno. Pokud není mechanismus proti výstřelu naprázdno odpojen, kuše nevystřelí.

 1. Kuše nyní vystřelí, když stisknete spoušť.

Výkonový tip: Před každým výstřelem musíte vypnout pojistku.

VYBÍJENÍ KUŠE

Nejbezpečnějším a nejjednodušším způsobem, jak vybít kuši, je střílet z kuše do schváleného terče. Barnett také vyrábí několik „vybíjecích šípů“, které snižují potenciální opotřebení loveckých šípů.

Barnett nedoporučuje střílet z kuše do země, protože šíp může zasáhnout pevný předmět (tj. kámen, kořen atd.) a poškodit šíp a/nebo způsobit jeho odražení nebezpečným způsobem. NIKDY se o to nepokoušejte natáhněte kuši pomocí lanového napínáku.

Svou kuši můžete nechat nataženou a/nebo nabitou pod vaším bezprostředním dohledem. NENECHÁVEJTE však kuši nataženou a/nebo nabitou, když jste mimo váš dohled nebo během přepravy. Nikdy nenechávejte svou kuši nataženou na víc než čtyři (4) hodiny, abyste odstranili stres lučiště / vrhacích ramen.

Upozornění

 1. Vybíjení kuše do země se nedoporučuje, protože by to mohlo uživatele vystavit nebezpečí odrazu. Pokud se rozhodnete vypouštět do země, musíte použít speciálně navržený vybíjecí šíp. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku, těžké zranění nebo smrt!
 2. Za žádných okolností se nepokoušejte použít napínací zařízení lana k vybíjení kuše. Pokud se o to pokusíte, vystavíte se bezprostřednímu riziku zranění osob a bude to mít za následek katastrofální poškození vaší kuše. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění!
 3. Za žádných okolností se nepokoušejte vybít kuši ručně. Pokud se o to pokusíte, vystavíte se bezprostřednímu riziku zranění osob a může dojít ke katastrofálnímu poškození vaší kuše. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění!

Napište našemu specialistovi

Team

Podobné produkty (17)

Doporučené příslušenství (4)