Vikingská kultura a umění

Vikingská kultura a umění
Vikingové byli hrdý a silný národ. Jejich bohatá historie, kultura a zejména propracovaná mytologie dodnes fascinuje lidstvo napříč všemi kontinenty. Jsou známí především jako udatní válečníci a schopní mořeplavci, kteří dokázali proniknout téměř do všech částí tehdy známého světa. Byla by však chyba Vikingy spojovat pouze s drancováním a nájezdy. Byli to sice objevitelé, ale i zdatní obchodníci a v neposlední řadě po sobě zanechali velké kulturní bohatství.

Umělecké cítění

Jako pravlast Vikingů se uvádí severní země – Dánsko, Norsko a Švédsko. A právě zde je kolébka veškeré kultury a umění tohoto národa. Je pravděpodobné, že Vikingové příliš často nevytvářeli umělecká díla pouze pro potěchu oka. Velká většina dochovaných uměleckých předmětů byla totiž zároveň užitná. I přes to, že se tyto výrobky používaly v každodenním životě, jsou obvykle bohatě zdobené nejrůznějšími ornamenty a dokazují zručnost a preciznost tehdejších skandinávců. Primárním materiálem pro vikingské umělce bylo bezpochyby dřevo. Bylo totiž více než dostupné, tudíž levné, a snadné na úpravu. O mistrovském řezbářství svědčí několik nalezených děl – např. vyřezávané dveře kostela v Urnes Stave v Norsku či dochované vikingské lodě. Dalším častým materiálem byl kámen, kov, kosti, mroží kly, jantar či slonovina, kterou získavali obchodem s východními zeměmi. Častým výjevem jsou zvířata jako lev, pták, had, drak, dravá stvůra či mýtický gryf. Samozřejmostí je hojná přítomnost různých ornamentů, geometrických tvarů i rostlinných motivů.

Posloupnost vikingského umění se dá rozdělit do šesti po sobě jdoucích stylů. Každý z nich je pojmenován podle místa, ve kterém byly nalezeny.

Vikinské styly v čase

<h4id="odstavec-2">Oseberg

Osebergský styl pochází z pohřební mohyly v Osebergu v Norsku. Pohřebiště bylo nalezeno v kopci nedaleko malé farmy a uvnitř čekala na archeology nevídaná krása – časem téměř nedotčená vikingská loď, která měřila přes 21 metrů! Byla konstruována z převážně dubového dřeva a příď i záď byla pokryta složitými řezbami. Právě od nich se odvíjí osebergský styl. Typickými tvary jsou proplétané vzory prokládané hlavou a tlapami tzv. dravé stvůry.

Kromě vyřezávaných tvarů se zde našly i dvě ženské kostry, kovové a dřevěné užitné předměty a také nejrůznější látky.

Pohřební loď – styl Oseberg

Borre

Styl Borre úzce navazuje na oseberský styl. Jeho název je odvozen od pohřebiště v Borre v Norsku. Zde se našlo množství postrojů s bronzovými přívěšky, které zobrazují dravou stvůru, ale i jiná zvířata v propletenci ornamentů, uzlových vzorů a společně vytváří uzavřenou kompozici. Je zajímavé, že zatímco ostatní styly jsou „volnější“ a dávají vyniknout i pozadí, u Borre stylu jsou vzory většinou velmi těsné a pozadí není skoro znát.

Jelling

Jelling je historií opředené místo, kde se podle mnoha pramenů začali psát dějiny Dánska. Konkrétně na dvou runových kamenech z 10. století, které byly zařazeny mezi světové dědictví UNESCO. První z nich zde nechal vztyčit první dánský král Gorm Starý a druhý jeho syn Harald Modrozub. Z překladu starých run je patrné, že se jedná o vůbec první písemnou zmínku o dánském království. Ke kamenům náleží i kostel a dvě velké mohyly. Právě v pohřební komoře, která je ukrytá pod podlahou kostela, je nalezen malý stříbrný pohár zdobený zvířecím vzorem. Zde je tedy objeven třetí styl – Jelling. Tělo zvířat má spirálový tvar a je propletené s ostatními vzory. Zajímavostí potom je, že styl Jelling se objevuje i v Británii, kam byl zavlečen skandinávskými kolonisty. 

Runový kámen v Jellingu

Mammen

V roce 1868 se v Mammenu v Dánsku učinil velký objev – obrovské pohřebiště na kopci Bjerringhøj, které obsahovalo mnoho vikingských předmětů, jenž byly pohřbeny spolu se svými majiteli. Mezi jinými se tu najde i známá železná sekera se stříbrnou rytinou, která náležela vysoce postavenému člověku. Všechny tyto nálezy jsou zdobené podobně, a proto dává Mammen vzniknout dalšímu stylu. Styl Mammen se překrývá jak časově, tak vzhledově se stylem Jelling. Určité odlišnosti tu ale jsou. Kromě zvířecích motivů se tu objevuje i rostlinný vzor a úponky na konci spirál. Zvířata mají také často plná těla, která jsou opět zapletená jako u Jellingu a doplněná o okrasné čáry.

Ringerike

Malé nevýrazné město Ringerike, které se nachází poblíž Osla v Norsku, skrývá unikátní památku. A tou je několik bohatě vyřezávaných runových kamenů. Všechny ornamenty jsou vysekané do červeného pískovce, který se v daném místě těžil. Styl Ringerike byl následovníkem Mammenu a kopíroval od něj rostlinný vzor se zvířecími motivy. S tím rozdílem, že zvířata jsou tenčí a zakřivená. Tenké jsou i úpony, které se kolem zvířecího motivu proplétají. Kromě kamenů se dá tento styl najít i na kovových dílech nacházejících se ve Švédsku.


Vang stone – Ringerike styl

Urnes

Poslední fází vikingského umění je styl Urnes. Ten nese jméno podle již výše zmiňovaného kostela Urnes Stave v Norsku. Zde se nachází krásná zachovalá rytina na severní dřevěné bráně kostela. Další předměty v tomto stylu se potom nacházejí ve městě Uppland ve Švédsku. Urnes styl je charakteristický štíhlými zvířaty s dlouhými končetinami a zakřivenými liniemi, které tvoří velké smyčky. Zvířata také mají dlouhé mandlové oči a často se kousají.

Mnoho z těchto stylů je více či méně ovlivněno kulturou zemí, kam Vikingové dopluli a snažili se zapustit kořeny. Vzájemný vliv je vidět např. v irském umění, kde se keltské motivy prolínají se severskými a zase naopak. Vikingská kultura měla vliv i na Británii či Francii. S rozmachem křesťanství na území dnešního Dánska, Švédska a Norska však skandinávská kultura a všechny tyto styly pomalu zanikají.

Vikingové tedy nebyli jen národem válečníků, ale velmi vyspělou a pokrokovou civilizací. Zanechali zde lidstvu dostatek důkazů o zručnosti vikingských řemeslníků a jejich estetickém cítění, představě světa a kultuře.

V našem internetovém obchodě naleznete - Vikinské meče, též zv. VikingskéRepliky zbraní ze seriálu Vikingové, Vikingské sekery, Pochvy na Vikinské meče & Saxy, Vikinské vikingské kostýmy, Vikinské (vikingské) štíty, Vikinské brašny

 Zdroje:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Viking_art
  2. http://viking.archeurope.info/index.php?page=urnes-style
  3. https://www.historyonthenet.com/viking-art/
  4. http://tkmyth.sweb.cz/texty/Vikingove/Vikingen02/SV.htm
  5. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-arkaeologiske-undersoegelser-af-jellingmonumenterne-1820-2013/?no_cache=1&cHash=5457056435d94a672506a31e087a6a84
  6. http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/norse_art.htm
  7. https://steemit.com/art/@norsefury/the-ringerike-art-style-of-the-vikings
  8. https://thornews.com/2014/05/25/viking-age-art-styles/

Komentáře (1)

Edgar Pachta
dne 4. 1. 2022 v 18:11:11
Reagovat

Dobrý den, rád si čtu zajímavé články ve Vašem Magazínu. Sám již dlouhá léta působím jako publicista a autor se zaměřením na vojenskou historii (píšu do časopisů Střelecká revue, Centurion, Fakta a svědectví atd.). V této souvislosti bych své příspěvky rád nabídl i Vaší redakci. V případě zájmu mne, prosím, kontaktujte. S pozdravem Edgar Pachta Email: epachta@seznam.cz Mobil: 722676845

Napsat komentář