Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Runové kameny

25.2.2019
runovekameny

Runy jsou symboly, které stále oplývají mnoha tajemstvími. Nápisy mají podobnost s řeckým a etruským písmem, podobají se také například znakům severoitalské a benátské abecedy, některé až z doby 5. stol. před naším letopočtem. Tyto pradávné symboly sloužily především pro zapisování textů pro věštby, při rituálních obřadech, pro magii a pro formule na talismany.

Runové kameny

Runy jsou symboly oplývající mnoha tajemstvími. Doposud naše civilizace přesně neobjasnila jejich původ.Nápisy mají podobnost s řeckým a etruským písmem, podobají se také například znakům severoitalské a benátské abecedy, některé až z doby 5. stol. před naším letopočtem. V některých případech jsou runové nápisy odlišné, a jejich tvary bývají složitější, než by bylo pro tesání potřebné, proto kolem nich plane mnoho diskuzí. Tyto pradávné symboly sloužily pro zapisování textů při věštění, rituálních obřadech, pro magii či pro formule na talismany.

Runová abeceda se nazývá FUTHARK. Název je odvozen podle prvních písmen jako naše ABECEDA. Existuje několik druhů futharků, od 16 až do 33 znaků v každé abecedě.

Runové kameny je spojení symbolů s drahými kameny, díky čemuž jimi protéká silná vesmírná energie. Nejprve energii do sebe absorbují a poté vysílají. Runové kameny jsou velmi citlivé a dokáží ovlivnit Vaše podvědomí.Práce s kameny je jednoduchá. Ptáte se na otázky a vytahujete si jednotlivé kameny a jejich symboly Vám mohou napovědět odpovědi. Pro složitější situace se vytahují kameny tři, které naznačí minulost, přítomnost a budoucnost. Indické soupravy kamenů obsahují 24 kamenů s runovým symbolem a jeden kámen bez.

Jak používat runové kameny?

Najděte si tiché místo, kde si vyčistíte mysl a budete se moci soustředit na čtení run. Před sebe si položte šátek, na který budete runy vykládat. Pro úplné začátečníky stačí vyložit jednu runu a zvážit její význam. Pokročilí mohou používat tři, pět, sedm, nebo devět run. Sáhněte do svého sáčku s runami a jednu až devět jich vytáhněte a chvíli podržte. Poté je náhodně rozprostřete na šátek. Runy ležící více ke středu mají důležitější význam než runy na okraji. Interpretace z devíti run je nejvhodnější, protože dává nejvíce svobody - na rozdíl od ostatních možností, kde je pořadí run a jejich seskupení pevně dané. 

Význam jednotlivých run

Fehu - dobytek
Fehu je první runou. Představuje bohatství a plodnost.
Nebojte se menších překážek. Vytrvejte ve vašem úsilí a dosáhnete svého cíle. Tato runa značí, že jsou hvězdy příznivě nakloněny vašemu záměru. V citových vztazích znamená tato runa obtížnou zkoušku. Bude potřeba velká dávka velkorysosti, ovšem poté bude váš vztah ještě pevnější.

Uruz - zubr
Tato runa je symbolem síly a rychlosti. Uzur posiluje imunitní systém, proto byl používán k léčebným účelům. Úspúěch očekávejte na poli fyzické síly a vytrvalosti. Ne vše co zprvu vypadá nepříznivě, je nakonec špatné. Nebojte se toho, co přijde. Čeká vás vitalita a dobré zdraví, pokud máte zdravotní problémy, je právě vhodný čas je vyřešit.

Thurisaz – trn
Tato runa je známa jako nepřízeň počasí.
Může signalizovat konflikty, vyvolává chaos a také značí touhu po změně.


Ansuz – bůh
Tato runa představuje božskou moc, sílu a moudrost. Předpovídá těžkou životní zkoušku nebo důležitou cestu. Tato runa doporučuje požádat o radu či pomoc někoho zkušeného.

Raido – jízda na koni
Hlavním významem této runy je přenos, či cesta z jednoho bodu do bodu druhého.
Tato runa znamená budoucí cestu, či změnu ve směru vašeho života. Můžete také dostat důležitou zprávu.

Kaunaz – pochodeň
Tato runa může mít jak pozitivní, tak negativní význam. Pochodeň a světlo se můžev negativním smyslu změnit na negativní stránky s ohněm spojené.
Runa Kaunaz zlepšuje zdraví a

Gebo - dar
Symbolizuje dar Bohů, jejich velkorysost.
Tato runa představuje samotný okamžik předávání daru, stejně jako spojení. Tato runa přináší dobré zprávy – úspěch a blahobyt. Pokud se otázka dotýká i jiných osob, můžete počítat s jejich pomocí. Gebo může také věstit začátek přátelství či milostného vztahu.

Wunjo - ve správné pozici
Runa představuje přátelství, radost, rozkoš i sjednocení protikladů. Je také symbolem sklízení plodů po dobře udělané práci a rovněž slávy a odměny, náležející vítězům. Pro tuto runu jsou typické hodnoty jako kamarádství, přátelství a sourozenecká láska. Konečně přišel čas sklízet plody své práce. A jsou to dobré žně, bohaté, předznamenající radostné období spokojenosti a hojnosti. Překonali jste úskalí a za svou vytrvalost a píli obdržíte kýženou odměnu.

Hagalaz - krupobití
Tato runa vyjadřuje destruktivní sílu, narušující pořádek a chaos. 
Helagaz nám pomůže snáze pochopit, jak blízko vedle sebe stojí Dobro a Zlo a že každá mince má dvě strany. Tento kámen je varování a rozhodně jej neberte na lehkou váhu. Události se vymkly vaší kontrole, nejspíš jste podcenily síly. Na poli emocí můžete očekávat odtažitost a ochlazení vztahů.

Nauthiz - nouze
Runa Nauthis značí překážku, nedostatek a nouzi. Pro tuto runu je nejvýstižnější přísloví: „Co tě nezabije, to tě posílí“. 
Očekávejte ztrátu jak peněžní, tak citovou. Kreativní lidé mohou mít problémy s novými nápady. Nenechejte se ovládat stresem hledejte východisko v nejniternějších hlubinách své duše.

Isa – led
Led je považován, stejně jako krupobití, za nepřátelskou přírodní sílu.
Z tohoto důvodu buďte obezřetní a důležitá rozhodnutí odsuňte na příznivější dobu. V konfliktních situacích ochladí led „horkou hlavu“ a zjistíte, že vyčkávací strategie má také svá pozitiva.

Jera – rok
Tato runa znamená plodnost, blahobyt, žně a úrodu. 
Můžete očekávat prosperitu, Jera je znakem naděje a očekávání pozitivních věcí. Vaše snaha v minulosti se zúročí a dostanete plody svého snažení.

Eihwaz - tis
Tento symbol hovoří o životě i o smrti.
Posvátný strom eichvaz je tis.
Smrt je jediná neměnná jistota člověka, která je ovšem úzce spojena s životem. 
Vytažením tohoto kamene zjistíte, že se vyskytla určitá blokáda, která brání energii něco uskutečnit. Může také jít o nedorozumění. Nepropadejte depresím z neúspěchu, možná vám jen chybí energie. Vyčkejte a snažte se konstruktivně vyřešit své problémy.

< id="kapitola-16"p>Pertho – osud
Nese název "Osudová runa". Pmáhá osvobodit se od různých představ, jelikož otevírá mnohá tajemství, která nám doposud zůstávala skryta. 
Kámen nám tedy říká, že můžeme být klidní, vše bude probíhat hladce. V partnerství panuje smích a štěstí.

Algiz - los
Los, jako hrdé zvíře, vyjadřuje vznešenost a připravenost k boji. Runa Algiz byla vyrývána do štítů a oštěpů pro ochranu. Algiz dává sílu pro vykonání toho, co je třeba a ochraňuje před zlem. Podporuje silnou vůli.
Můžete očekávat uskutečnění svých plánů, či urovnání problémů. V citové oblasti tato runa přináší čestnost, upřímnost a harmonii od protějšku.

Sowilo - slunce
Slunce, světlo a životní energie symbolizuje právě tato runa. Přináší vítězství a je zdrojem životní síly. Sowilo v sobě však také ničivou energii blesku, před kterou musíme být obezřetní. 
S tímto kamenem nemůžete prohrát. Váš cíl je nadosah ruky. Možná vaše sebevědomí už potřebovalo pořádnou dávku vítězství, aby vám dodalo smysl života. V oblasti zdraví lze očekávat výrazné zlepšení zdravotní situace.

Teiwaz – bůh Tyr
Tato runa představuje rovnováhu vesmíru, ve kterém jasně září Polárka. Ta je označovaná také jako "Oko Ódinovo". Je strážkyní světů a jeho tajemství. 
Jste na správné cestě, abyste pochopili, že čestnost, upřímnost, spolehlivost a věrnost by měly být na prvním místě. Co dáváme, to i dostáváme. Je pravá chvíle na uvědomění si sebe sama a svých schopností.

Berkana - bříza
Symbol představuje mateřskou lásku, oddanost a věčný cyklus života. 
Posvátný strom berkany je bříza
Tento kámen Vám říká, abyste přestali být pasivní a dali do svého života více energie. Je důležité vzít zodpovědnost sami za sebe, abyste se mohli zbavit zklamání a bolesti.

Ehwaz - kůň
Ehwaz je symbolem tažné síly koní, stejně jako jejich plodnosti. 
Tato runa představuje především vztahy mezi lidmi. Můete se těšit na dobrou spolupráci, loajalitu a harmonii ve vztazích s druhými lidmi. Mějte však na paměti, že nemůžete očekávat od žádného vztahu víc, než jste sami ochotni do něj vložit.

Mannaz – člověk
Tato runa odráží naše vlastní skutečné Já. Bývá proto označována také jako "zrcadlová runa". Jejím motivem je zrcadlení, což ukazuje, že každý obraz ve vesmíru, tedy mikrokosmos se zrcadlí v makrokosmu. 
Tento kámen říká, že nám tolerance a širší rozhled. Neuškodí sebekritika, která pomůže s příliš vysokým sebevědomím. Naslouchejte lidem kolem sebe.

Laguz - voda
Runa Laguz je znamením vody, bez níž není život. Je také studnicí nekonečného poznání a vědění. 
V tuto chvíli můžete čerpat z nových nápadů v tvořivé i umělecké oblasti. Také můžete rozšířit a prohloubit své esoterické schopnosti. Pokud je vaše intuice správně rozvinuta, můžete počítat s úspěchem. Nesnažte se však hned věci pochopit a hodnotit. Vše ukáže čas.

Inguz – bůh Frey
Tato runa je zasvěcena bohu Freyovi. Je vyjádřením blahobytu, hojnosti, plodnosti a mužské potence. 
Tato runa může značit, že díky své přepjatosti a neústupnosti , můžete ztratit smysl pro realitu. Dejte si pozor na psychické nemoci, neplodnost a problémy s potencí. Vaše zablokovaná energie může způsobit vážné problémy se zdravím.

Othala - dědictví
Tato runa představuje duchovní dědictví, je symbolem domova a v rodiny. 
Síla Othaly zabraňuje pronikání negativní energie a zároveň podporuje pozitivní síly. Othala je pro Vás velmi pozitivním znakem. Kámen vám předpovídá materiální bohatství a blahobyt. V oblasti vztahů bude panovat příjemná atmosféra, souznění a harmonie.

Dagaz - den
Dagaz znamená "den", je symbolem denního světla. Značí neustálé změny a zobrazuje průběh dne s jeho světlými i temnými stránkami. 
Tato runa upozorňuje na možnou zradu ideálů, vlastní prodejnost a neústupnost. Soustřeďte se na sebepoznání a toleranci, jelikož pokud se vám nelíbí něco ve vašem okolí, musíte se změnit nejprve vy sami.

Wyrd - osud (prázdný kámen)
Tento kámen nám říká, že vše co se kolem vás děje je dílem osudu. Neměli byste se snažit jej měnit.

Témata: Dárek

Líbí se Vám článek? Sdílejte jej s přáteli!

Komentáře (0)

Doporučené produkty

Podobné články

 • damskypasek6 Dámské pásky

  Užitečné můžeme spojit s módními trendy. Dámské pásky jsou toho příkladem. Zvolíme-li kožený pásek s ozdobnou sponou, barevný pásek, bílý pásek nebo jiné druhy opasků, všechny plní funkci praktickou, drží vám kalhoty a funkci módní, kdy volíte pásek jako ozdobu dle módních trendů.

 • poškozená zásilka Přišla Vám poškozená zásilka?

  Někdy se bohužel stane, že se přepravci nechovají k zásilkám dost ohleduplně. Ačkoli zboží balíme s profesionální pečlivostí, nemusí zásilka odolat hrubému zacházení. Těmito řádky Vás chceme informovat, jak tuto nemilou situaci vyřešit.

 • Pirátská vlajka Pirátská vlajka

  Pirátství začalo vznikat již v dobách, kdy na moře začaly vyplouvat první obchodní lodě. V období prvních kolonizací, kdy se ze vzdálených oblastí dovážely drahé kovy, koření, tabák a jiné luxusní zboží, začali mnozí lupiči spatřovat v osamocených lodích „snadnou kořist“. Dnes už na moři sotva spatříme pirátské plachetnice a na nich piráty se šavlí v ruce, nicméně tento způsob obživy přetrvává dodneška (ač za pomoci motorových člunů, automatických zbraní a jiné moderní techniky). Pojďme si ale říci přímo něco o samotné pirátské vlajce.

 • Dárkový poukaz Dárkový kupón, sázka na jistotu!

  Obracíte se na nás s prosbou o dárkový kupón pro svého kamaráda, kamarádku, milovaného, milou, kolegu atd. Chcete udělat radost něčím z našeho obchodu a vzhledem k šířce sortimentu si nejste jistí, co konkrétně koupit. Také se chcete vyhnout zbytečnému vracení zboží, v případě, že byste se do vkusu obdarovaného netrefili.

Komentáře (0)

Napište komentář


Naším zákazníkům se věnujeme a odpovíme Vám na jakýkoliv dotaz

Vaše dotazy nám pomáhají se zlepšovat. Co je pro jednoho samozřejmá banalita může být pro druhého zajímavá novota. Nebojte se zeptat. Jsme tu pro Vás! Co sami nevíme, na to se zeptáme dalších odborníků, se kterými spolupracujeme. Nejčastější dotazy pak zveřejňujeme zde. Děkujeme za Vaší zvídavost!

Zvolte jazyk

Zvolte měnu

CZK