Runové kameny

Runové kameny
Runy jsou symboly, které stále oplývají mnoha tajemstvími. Nápisy mají podobnost s řeckým a etruským písmem, podobají se také například znakům severoitalské a benátské abecedy, některé až z doby 5. stol. před naším letopočtem. Tyto pradávné symboly sloužily především pro zapisování textů pro věštby, při rituálních obřadech, pro magii a pro formule na talismany.

Co jsou to runové kameny?

Runy jsou symboly oplývající mnoha tajemstvími. Doposud naše civilizace přesně neobjasnila jejich původ.Nápisy mají podobnost s řeckým a etruským písmem, podobají se také například znakům severoitalské a benátské abecedy, některé až z doby 5. stol. před naším letopočtem. V některých případech jsou runové nápisy odlišné, a jejich tvary bývají složitější, než by bylo pro tesání potřebné, proto kolem nich plane mnoho diskuzí. Tyto pradávné symboly sloužily pro zapisování textů při věštění, rituálních obřadech, pro magii či pro formule na talismany.

Runová abeceda se nazývá FUTHARK. Název je odvozen podle prvních písmen jako naše ABECEDA. Existuje několik druhů futharků, od 16 až do 33 znaků v každé abecedě.

Runové kameny je spojení symbolů s drahými kameny, díky čemuž jimi protéká silná vesmírná energie. Nejprve energii do sebe absorbují a poté vysílají. Runové kameny jsou velmi citlivé a dokáží ovlivnit Vaše podvědomí.Práce s kameny je jednoduchá. Ptáte se na otázky a vytahujete si jednotlivé kameny a jejich symboly Vám mohou napovědět odpovědi. Pro složitější situace se vytahují kameny tři, které naznačí minulost, přítomnost a budoucnost. Indické soupravy kamenů obsahují 24 kamenů s runovým symbolem a jeden kámen bez.

Jak používat runové kameny?

Najděte si tiché místo, kde si vyčistíte mysl a budete se moci soustředit na čtení run. Před sebe si položte šátek, na který budete runy vykládat. Pro úplné začátečníky stačí vyložit jednu runu a zvážit její význam. Pokročilí mohou používat tři, pět, sedm, nebo devět run. Sáhněte do svého sáčku s runami a jednu až devět jich vytáhněte a chvíli podržte. Poté je náhodně rozprostřete na šátek. Runy ležící více ke středu mají důležitější význam než runy na okraji. Interpretace z devíti run je nejvhodnější, protože dává nejvíce svobody - na rozdíl od ostatních možností, kde je pořadí run a jejich seskupení pevně dané. 

Význam jednotlivých run

Runa FehuFehu - dobytek

Fehu je první runou. Představuje bohatství a plodnost.
Nebojte se menších překážek. Vytrvejte ve vašem úsilí a dosáhnete svého cíle. Tato runa značí, že jsou hvězdy příznivě nakloněny vašemu záměru. V citových vztazích znamená tato runa obtížnou zkoušku. Bude potřeba velká dávka velkorysosti, ovšem poté bude váš vztah ještě pevnější.

Runa UruzUruz - zubr

Tato runa je symbolem síly a rychlosti. Uzur posiluje imunitní systém, proto byl používán k léčebným účelům. Úspúěch očekávejte na poli fyzické síly a vytrvalosti. Ne vše co zprvu vypadá nepříznivě, je nakonec špatné. Nebojte se toho, co přijde. Čeká vás vitalita a dobré zdraví, pokud máte zdravotní problémy, je právě vhodný čas je vyřešit.

Runa ThurisazThurisaz – trn

Tato runa je známa jako nepřízeň počasí.
Může signalizovat konflikty, vyvolává chaos a také značí touhu po změně.

Runa AnsuzAnsuz – bůh

Tato runa představuje božskou moc, sílu a moudrost. Předpovídá těžkou životní zkoušku nebo důležitou cestu. Tato runa doporučuje požádat o radu či pomoc někoho zkušeného.

Runa RaidoRaido – jízda na koni

Hlavním významem této runy je přenos, či cesta z jednoho bodu do bodu druhého. Tato runa znamená budoucí cestu, či změnu ve směru vašeho života. Můžete také dostat důležitou zprávu.

Runa KaunazKaunaz – pochodeň

Tato runa může mít jak pozitivní, tak negativní význam. Pochodeň a světlo se můžev negativním smyslu změnit na negativní stránky s ohněm spojené.
Runa Kaunaz zlepšuje zdraví a

Runa GeboGebo - dar

Symbolizuje dar Bohů, jejich velkorysost.
Tato runa představuje samotný okamžik předávání daru, stejně jako spojení. Tato runa přináší dobré zprávy – úspěch a blahobyt. Pokud se otázka dotýká i jiných osob, můžete počítat s jejich pomocí. Gebo může také věstit začátek přátelství či milostného vztahu.

Runa WunjoWunjo - ve správné pozici

Runa představuje přátelství, radost, rozkoš i sjednocení protikladů. Je také symbolem sklízení plodů po dobře udělané práci a rovněž slávy a odměny, náležející vítězům. Pro tuto runu jsou typické hodnoty jako kamarádství, přátelství a sourozenecká láska. Konečně přišel čas sklízet plody své práce. A jsou to dobré žně, bohaté, předznamenající radostné období spokojenosti a hojnosti. Překonali jste úskalí a za svou vytrvalost a píli obdržíte kýženou odměnu.

Runa HagalazHagalaz - krupobití

Tato runa vyjadřuje destruktivní sílu, narušující pořádek a chaos. 
Helagaz nám pomůže snáze pochopit, jak blízko vedle sebe stojí Dobro a Zlo a že každá mince má dvě strany. Tento kámen je varování a rozhodně jej neberte na lehkou váhu. Události se vymkly vaší kontrole, nejspíš jste podcenily síly. Na poli emocí můžete očekávat odtažitost a ochlazení vztahů.

Runa NauthizNauthiz - nouze

Runa Nauthis značí překážku, nedostatek a nouzi. Pro tuto runu je nejvýstižnější přísloví: „Co tě nezabije, to tě posílí“. 
Očekávejte ztrátu jak peněžní, tak citovou. Kreativní lidé mohou mít problémy s novými nápady. Nenechejte se ovládat stresem hledejte východisko v nejniternějších hlubinách své duše.

Runa IsaIsa – led

Led je považován, stejně jako krupobití, za nepřátelskou přírodní sílu.
Z tohoto důvodu buďte obezřetní a důležitá rozhodnutí odsuňte na příznivější dobu. V konfliktních situacích ochladí led „horkou hlavu“ a zjistíte, že vyčkávací strategie má také svá pozitiva.

Runa JeraJera – rok

Tato runa znamená plodnost, blahobyt, žně a úrodu. 
Můžete očekávat prosperitu, Jera je znakem naděje a očekávání pozitivních věcí. Vaše snaha v minulosti se zúročí a dostanete plody svého snažení.

Runa EihwazEihwaz - tis

Tento symbol hovoří o životě i o smrti.
Posvátný strom eichvaz je tis.
Smrt je jediná neměnná jistota člověka, která je ovšem úzce spojena s životem. 
Vytažením tohoto kamene zjistíte, že se vyskytla určitá blokáda, která brání energii něco uskutečnit. Může také jít o nedorozumění. Nepropadejte depresím z neúspěchu, možná vám jen chybí energie. Vyčkejte a snažte se konstruktivně vyřešit své problémy.

Runa PerthoPertho – osud

Nese název "Osudová runa". Pmáhá osvobodit se od různých představ, jelikož otevírá mnohá tajemství, která nám doposud zůstávala skryta. 
Kámen nám tedy říká, že můžeme být klidní, vše bude probíhat hladce. V partnerství panuje smích a štěstí.

Runa AlgizAlgiz - los

Los, jako hrdé zvíře, vyjadřuje vznešenost a připravenost k boji. Runa Algiz byla vyrývána do štítů a oštěpů pro ochranu. Algiz dává sílu pro vykonání toho, co je třeba a ochraňuje před zlem. Podporuje silnou vůli.
Můžete očekávat uskutečnění svých plánů, či urovnání problémů. V citové oblasti tato runa přináší čestnost, upřímnost a harmonii od protějšku.

Runa SowuloSowulo - slunce

Slunce, světlo a životní energie symbolizuje právě tato runa. Přináší vítězství a je zdrojem životní síly. Sowilo v sobě však také ničivou energii blesku, před kterou musíme být obezřetní. 
S tímto kamenem nemůžete prohrát. Váš cíl je nadosah ruky. Možná vaše sebevědomí už potřebovalo pořádnou dávku vítězství, aby vám dodalo smysl života. V oblasti zdraví lze očekávat výrazné zlepšení zdravotní situace.

Runa TeiwazTeiwaz – bůh Tyr

Tato runa představuje rovnováhu vesmíru, ve kterém jasně září Polárka. Ta je označovaná také jako "Oko Ódinovo". Je strážkyní světů a jeho tajemství. 
Jste na správné cestě, abyste pochopili, že čestnost, upřímnost, spolehlivost a věrnost by měly být na prvním místě. Co dáváme, to i dostáváme. Je pravá chvíle na uvědomění si sebe sama a svých schopností.

Runa BerkanaBerkana - bříza

Symbol představuje mateřskou lásku, oddanost a věčný cyklus života. 
Posvátný strom berkany je bříza
Tento kámen Vám říká, abyste přestali být pasivní a dali do svého života více energie. Je důležité vzít zodpovědnost sami za sebe, abyste se mohli zbavit zklamání a bolesti.

Runa EhwazEhwaz - kůň

Ehwaz je symbolem tažné síly koní, stejně jako jejich plodnosti. 
Tato runa představuje především vztahy mezi lidmi. Můete se těšit na dobrou spolupráci, loajalitu a harmonii ve vztazích s druhými lidmi. Mějte však na paměti, že nemůžete očekávat od žádného vztahu víc, než jste sami ochotni do něj vložit.

Runa MannazMannaz – člověk

Tato runa odráží naše vlastní skutečné Já. Bývá proto označována také jako "zrcadlová runa". Jejím motivem je zrcadlení, což ukazuje, že každý obraz ve vesmíru, tedy mikrokosmos se zrcadlí v makrokosmu. 
Tento kámen říká, že nám tolerance a širší rozhled. Neuškodí sebekritika, která pomůže s příliš vysokým sebevědomím. Naslouchejte lidem kolem sebe.

Runa LaguzLaguz - voda

Runa Laguz je znamením vody, bez níž není život. Je také studnicí nekonečného poznání a vědění. 
V tuto chvíli můžete čerpat z nových nápadů v tvořivé i umělecké oblasti. Také můžete rozšířit a prohloubit své esoterické schopnosti. Pokud je vaše intuice správně rozvinuta, můžete počítat s úspěchem. Nesnažte se však hned věci pochopit a hodnotit. Vše ukáže čas.

Runa InguzInguz – bůh Frey

Tato runa je zasvěcena bohu Freyovi. Je vyjádřením blahobytu, hojnosti, plodnosti a mužské potence. 
Tato runa může značit, že díky své přepjatosti a neústupnosti , můžete ztratit smysl pro realitu. Dejte si pozor na psychické nemoci, neplodnost a problémy s potencí. Vaše zablokovaná energie může způsobit vážné problémy se zdravím.

Runa OthalaOthala - dědictví

Tato runa představuje duchovní dědictví, je symbolem domova a v rodiny. 
Síla Othaly zabraňuje pronikání negativní energie a zároveň podporuje pozitivní síly. Othala je pro Vás velmi pozitivním znakem. Kámen vám předpovídá materiální bohatství a blahobyt. V oblasti vztahů bude panovat příjemná atmosféra, souznění a harmonie.

Runa DagazDagaz - den

Dagaz znamená "den", je symbolem denního světla. Značí neustálé změny a zobrazuje průběh dne s jeho světlými i temnými stránkami. 
Tato runa upozorňuje na možnou zradu ideálů, vlastní prodejnost a neústupnost. Soustřeďte se na sebepoznání a toleranci, jelikož pokud se vám nelíbí něco ve vašem okolí, musíte se změnit nejprve vy sami.

Wyrd - osud (prázdný kámen)

Tento kámen nám říká, že vše co se kolem vás děje je dílem osudu. Neměli byste se snažit jej měnit.

Doporučené produkty

Komentáře

  • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář