Přišla Vám poškozená zásilka?

Přišla Vám poškozená zásilka?
Někdy se bohužel stane, že se přepravci nechovají k zásilkám dost ohleduplně. Ačkoli zboží balíme s profesionální pečlivostí, nemusí zásilka odolat hrubému zacházení. Těmito řádky Vás chceme informovat, jak tuto nemilou situaci vyřešit.

Poškozená zásilka PPL

Při přebírání si zásilku pozorně prohlédněte, zda nevykazuje známky poškození. Pokud je poškozená  a řidič není ochoten čekat, než si obsah zkontrolujete (tuto povinnost ani nemá), převezměte zásilku s výhradou. Pokud pak doma při podrobné kontrole zjistíte poškození obsahu zásilky, nahlaste toto PPL (kontakt viz níže) do 3 pracovních dní od okamžiku převzetí a pak také nám na email.

Obal zásilky je v pořádku zboží uvnitř je ale poškozené

Při zjištění poškození obsahu zásilky až po jejím otevření můžete poškození nahlásit buď prostřednictvím tohoto reklamačního formuláře, telefonicky na čísle 225 331 500 nebo emailem info@ppl.cz. Vždy je potřeba uvést:

  1. kompletní adresu doručení
  2. Váš telefonický kontakt
  3. číslo zásilky
  4. stručně popsat obsah a rozsah jeho poškození.

Následně Vás bude kontaktovat pracovník společnosti PPL  ohledně sepsání zápisu o škodě. Zásilku je nutné zachovat v původní podobě včetně obsahu, všech obalů a vnitřních výplní, a to do doby, než PPL škodu zdokumentuje.

Zápis o škodě je sepsaný, zásilka byla vyzvednuta, jaký je další postup?

Pokud byl již sepsán zápis o škodě, přepravní společnost PPL nám zašle své vyjádření k reklamaci. Zde posuzují, zdali byla zásilka dostatečně zabalena – proto je nutné předat vše včetně výplní. Bude-li reklamace uznána, zašleme Vám nový bezvadný kus.

Poškozená zásilka DPD

Obal zásilky je na první pohled poškozený

V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte právo ho nepřebírat. Můžete ho ale také přijmout a ihned sepsat s kurýrem Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození obsahu zásilky. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktovat s číslem objednávky (info@outfit4events.cz nebo tel. 608 973 359). Reklamaci sami s DPD dořešíme a po jejich vyjádření Vám zašleme nové zboží.

Obal zásilky je v pořádku zboží uvnitř je ale poškozené

Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený až po jeho rozbalení, zásilku (obsah, obal, výplňové materiály) nafoťte a opět nic nevyhazujte. Nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí pak musíte reklamaci nahlásit poškození zásilky prostřednictvím tohoto reklamačního formuláře. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, DPD bohužel na pozdější reklamace nereflektuje.

Zároveň Vás žádáme, abyste ponechali zboží v původním obalu a nesnažili se zboží jakkoliv opravovat. Na základě řádného nahlášení u přepravní služby a poskytnutí součinnosti (původního obalu, popř. zaslání fotografií), nám přepravce může uznat škodu vzniklou při přepravě a my vám můžeme obratem zaslat nový bezvadný kus.

Poškozená zásilka České Pošty

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že je obsah poškozený, případně že je nekompletní, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího obalu vnitřních výplní. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem, například fotografiemi.

Komentáře (1)

Bonnie Reaves
dne 6. 10. 2018 v 15:08:39
Reagovat

I was very happy to find your company online as I collect statuettes of Knights. I was staying with family in Olomouc, Czech and they are the ones who helped with the ordering and all the emails regarding the damaged statuette of the Knight on a horse. I believe the damage was caused by your company because the box and containers were fine.. The end of the lance that the Knight was holding is the part that broke off -about 4" (not the pointed end). The styrofoam packing wasn't cut out where the end of the lance was situated. So the lance was not protected! We saw the broken piece right away even before we lifted the Knight out of the styrofoam. I paid over 100.00 Cdn dollars (COD). The second statuette I bought was in perfect condition. I returned to Canada with the broken statuette because your company kept stalling and it seemed you weren't trying to help as you should have. I have never sent a letter of 'complaint' before but you needed to know about this. I read the information about how the company got started and felt confident that I was dealing with an honest company.....which is why I bought from you. thank you for your time. Bonnie Reaves

Napsat komentář