Příběhy a mýty spojené s Kopím osudu: Co je pravda a co fikce?

Příběhy a mýty spojené s Kopím osudu: Co je pravda a co fikce?
Záhada tajemného Kopí osudu trvá již staletí. Tento symbolický artefakt hrál významnou roli při ukřižování Ježíše Krista a od té doby se stal předmětem neuvěřitelného zájmu a fascinace. Otázkou zůstává, kdo měl tuto zbraň v rukou od té doby, co opustila Golgotu. V článku se podíváme na různé teorie a spekulace, které o artefaktu kolují.

Jak vznikla legenda o Kopí osudu

Představte si, že existuje artefakt, se kterým by bylo možné ovládnout svět. Právě takové legendy kolují kolem Kopí osudu (známého také jako Svaté kopí či Longinovo kopí). Co je to za předmět a odkud se vzal? 

Podle pověsti s ním římský voják Longinus probodl bok ukřižovaného Ježíše Krista, aby se přesvědčil o jeho smrti. Od té doby se z kopí stala svatá relikvie, po které toužili všichni vládci a vojevůdci. Pověst o Svatém kopí, které bylo zkropeno Ježíšovou krví během ukřižování, nejspíš vznikla spojením několika starých křesťanských příběhů.

Vládcové díky Kopí osudu vyhrávali bitvy

Kde se vzalo přesvědčení, že držitel Longinova kopí získá světovládu? Možná to souviselo s faktem, touto relikvií vládli opravdu mocní lidé, jako například císař Konstantin Veliký. Tento slavný císař je známý především díky tomu, že oficiálně uznal křesťanství jako státní náboženství Římské říše. Za jeho vlády se formovala církevní hierarchie a ustálila náboženská praxe. Podle jedné z pověstí zvítězil Konstantin v bitvě a následně se stal císařem právě díky Kopí osudu, které vlastnil. 

Významnou roli sehrálo také během křižáckých výprav. První křížová výprava byla dlouhým a vyčerpávajícím bojem o Antiochii. Křižáci se ocitli v nevýhodné situaci, kdy museli čelit mnohonásobné přesile vojska mosulského atabega Kerbogy. Novou sílu vyčerpaným křižákům dodalo zázračné nalezení svatého kopí pod oltářem chrámu sv. Petra. 

Opatrovníkem relikvie se stal Raimond z Toulouse. Velkolepý objev namotivoval křižáky k dalšímu boji. Pustili se do pěšího útoku s pomocí křižáckých mečů. V rozhodující bitvě 28. června 1098 u Antiochie nakonec zvítězili a Svaté kopí se stalo klíčovým symbolem jejich úspěchu. Více jsme se o křižáckých výpravách rozepsali v třídílném seriálu Z historie kruciát

Longinovo kopí zanechalo svůj otisk i v české historii, když se stalo majetkem nejslavnějšího českého krále – Karla IV. Tato mocná relikvie našla své místo na hradě Karlštejn spolu s dalšími svatými předměty, které si do své sbírky panovník pořídil. Po Karlově smrti přešlo kopí do rukou jeho syna Zikmunda, který ho nechal převézt do Norimberku. Zde zůstalo až do napoleonských válek.

Jak kopí osudu ovlivnilo konec druhé světové války

V době největšího nebezpečí před postupujícím Napoleonem ukryli Habsburkové relikvii v bezpečí vídeňské Dvorní klenotnice. Avšak za druhé světové války se osud kopí obrátil. Pověrčivý Adolf Hitler byl přesvědčený, že právě tento artefakt mu přinese světovou dominanci, a tak nechal Kopí osudu převést zpět do Norimberku, aby se z něj stala posvátná nacistická relikvie. 

Věčným tajemstvím zůstává, zda mělo toto kopí skutečnou moc, ale jedno je jisté – Hitlerovi k výhře nepomohlo. Dnes už nikdo nedovede říct, zda se jednalo o skutečné Svaté kopí, či obyčejnou repliku. Co se stalo s tajemným artefaktem po válce? 

Američané našli Kopí Osudu v jedné z podzemních skrýší, což vyvolalo senzaci mezi vojáky. Generál George Smith Patton, který byl s legendou o kopí dobře obeznámený, musel odolávat pokušení vzít relikvii do Spojených států. Nakonec došlo k nařízení vrátit artefakt zpět do Rakouska.

Moderní technologie odhalili stáří Kopí osudu

Ačkoli se oficiální záznamy chlubí tím, že kopí mohou obdivovat návštěvníci dodnes, existují spekulace, že Američané vrátili Rakousku pouze kopii a originál si ponechali. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že kopí pochází z osmého století a bylo vyrobeno na zakázku Karla Velikého

Novější analýzy však ukazují, že kopí bylo vytvořeno ve třetím nebo čtvrtém století po Kristu. To znamená, že se nemůže jednat o pravé Longinovo kopí! Kam se tedy artefakt poděl? Kde by mohl být tento ztracený poklad a jaké tajemství by nám mohl odhalit? To jsou otázky, na které se už nejspíš nikdy nedozvíme odpověď.

Kopí osudu můžete vlastnit i vy

Pokud byste se chtěli vydat na cestu za Kopím osudu, máme pro vás dobrou zprávu. Nemusíte chodit daleko, kopí osudu najdete u nás. Jedná se o muzejní repliku z patinovaného železa a mosazi. Na lesklém mosazném obalu je ručně vyrytý nápis „lancea et clavus domini“ – „kopí a hřeb páně“. Výrobek pochází z dílny českého kováře. Pokud vás zajímají věrohodné repliky, zamiřte do naší kategorie replik mečů, kde naleznete známé i méně známé zbraně. 

Doporučené produkty

Komentáře

  • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář