Egyptští faraoni

Egyptští faraoni
Egypt již po staletí uchvacuje širokou veřejnost i vědeckou obec. Egyptští faraoni byli všemocní, moudří a disponovali velkou silou. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem byli uctíváni, pohřbíváni i kdo byli nejznámější egyptští faraoni.

Král Horního i Dolního Egypta

Faraon je královský titul, který se používal ve starověkém Egyptě. Oficiální titul však byl „král Horního a Dolního Egypta“. Egyptští faraoni byli uctíváni jako bozi a podle některých pramenů byli považován za pozemské syny boha Rea, nejvyššího ze všech božstev. Symbolem faraona byla dvojitá koruna (pšent), která představovala Horní a Dolní Egypt – bílá část symbolizovala Horní a červená Dolní Egypt. Jako panovník s neomezenou mocí a duchovní vůdce ručil za správný chod nejen Egypta, ale celého světa.

K symbolům moci faraona patřily kromě koruny také tyto věci: egyptský kříž (anch), který symbolizoval život, hůl byla symbolem vysoko postaveného hodnostáře, žezlo (vas), které vzniklo z hole na zabíjení hadů a také důtky (flagellum). Faraonova hůl byla často na dolním konci zakončena vidlicí a na opačném konci hlavou chrta, které měla připomínat záhadné zvíře boha Sutecha.

Mumifikování a pohřeb faraonů

Speciálním rituálem byli faraoni uctíváni i po smrti. Egypťané totiž věřili, že smrtí pozemská pouť zdaleka nekončí, ale duše pak přechází do jiného světa. Tělo egyptského krále bylo po smrti vysušeno, nabalzamováno, mumifikováno a uloženo do sarkofágu. Po sedmdesáti dnech od smrti byla mumie odnesena do hrobky na západním břehu Nilu - na místo, kde „mizí slunce“. Přes řeku převážela rakev velká loď ozdobená záplavou květin, na jejíž palubě rakev chránil baldachýn. Během cesty prováděl kněz oblečený v leopardí kůži vykuřovací rituál kadidlem, při kterém odříkával posvátné texty. Na okolních lodích pluli příbuzní a přátelé faraona a současně převáželi pohřební výbavu a oběti bohům.

Před vchodem do hrobky byl sarkofág vztyčen, královna před ním poklekla a pronesla „loučení s mrtvým“. Poté kněz provedl obřad Otevírání úst, který spočíval v tom, že se dřevěnou teslicí a drátem dotkl faraonových úst a tím mu vrátil život. Po rituálech bylo obětováno zvíře a teprve potom byl sarkofág přenesen do hrobky. Ukládání mumie do sarkofágu mělo také svá pravidla, která můžeme dobře vidět například u Tutanchamona. Nabalzamovaná mumie je nejprve opatřena zlatou maskou a teprve pak se ukládá do sarkofágů. První je dlouhý 180 cm a je vyrobený ze zlata, druhý je z pozlaceného dřeva zdobeného barevným sklem a je dlouhý dva metry. Třetí sarkofág je dlouhý 220 cm, je ze dřeva potaženého zlatem a celé se to pak ukládá do křemencového sarkofágu.

Božský vládce

V Egyptě se věřilo, že když faraon usedne na trůn, vstoupí do něj bůh Hor se sokolí hlavou a v tu chvíli se stane bohem i samotný faraon. Proto má neomezenou moc a výhradní právo rozhodovat, co je špatné a co je dobré. Jmenoval také kněze chrámů, kteří byli něco jako jeho úředníci. Majetek chrámů byl celý v jeho vlastnictví a nikdo nepochyboval o tom, že s ním naloží nejlépe, jak je možné.

Nejznámější faraoni

Za prvního faraona sjednoceného Egypta je považován Meni (Menej), který založil hlavní město Memfis. Není známo, v jaké době vládl a podle některých pramenů byl roztrhán hrochem. Dalším významným panovníkem byl Džoser, který se proslavil první stupňovitou pyramidou. Tento hrob pro něj navrhnul velmi vzdělaný architekt Imhotep. K dokonalosti pyramidy dovedli Egypťané za vlády faraona Snofra, kdy byla postavena první hladká pyramida. Tyto stavby proslavili také další tři panovníky – Cheops, Rachef, Menkaure. Po nich jsou pojmenovány slavné pyramidy v Gíze, které jsou jediným dochovaným divem světa.

Náboženskou reformu provedl v Egyptě faraon Amenhotep IV., který se přejmenoval na Achnatona, založil nové hlavní město a zvedl pouze jednoho boha – Atona. Jeho nejznámější ženou byla krásná Nefertiti. Ta byla považována za nejkrásnější ženu všech dob a údajně se velkou měrou podílela i na panování. Achnaton se s ní však rozvedl a s druhou manželkou pak zplodil nejznámějšího faraona Tutanchamona. Ten nastoupil na trůn po otcově smrti a přivedl Egyptu zpátky všechny jeho božstva. Za největšího panovníka Egypta byl považován Ramesse II, který upevnil egyptskou moc v Africe, Asii i Evropě. Nejznámější panovnicí pak byla Kleopatra, která byla velmi vzdělaná a vypočítavá, ale je jí přisuzován také pád Egypta.

Pokud je Egypt pro Vás atraktivní, nahlédněte do naší kategorie Egyptští faraoni, kde naleznete spoustu krásných sošek.

V našem internetovém obchodě naleznete i jiné egyptské sošky - Bastet sošky, Horus sošky, Isis sošky, Kleopatra a Nefertiti sošky, Sošky Skarabeus, Pyramidy, Sfingy, Egyptští bohové, sošky,  Anubis egyptský bůh soškySachmet sošky,  Osiris sošky

Doporučené produkty

Komentáře

  • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář