Egyptští bohové

Egyptští bohové
Systém egyptských bohů a bohyň patří k těm nejrozsáhlejším a nejsložitějším v celé historii. Má však svůj pevný řád a souvislosti, které jsou více než zajímavé. Proto jsme pro Vás připravili tento krátký článek, ve kterém se dozvíte o posmrtném životě a rozdělení bohů v Egyptě.

Rozsáhlá soustava božstev

Bohové a bohyně tvořili ve starověkém Egyptě kult, který prostupoval celou společností. Byl konstitutivním prvkem nejen náboženství, ale celé kultury. Egyptské náboženství je polyteistické, což znamená, že na rozdíl od křesťanství neexistuje jediný „velký bůh“, ale soustava bytostí s nadpřirozenými schopnostmi, které jsou hodné pozornosti. Egypťané však nikdy neusilovali o závaznou hierarchizaci nebo upřednostňování určitých božstev (s výjimkou Achnatonovy náboženské reformy). Svět bohů a lidí byl vždy v Egyptě striktně rozdělen, ale zároveň byly oba tyto světy na sobě určitým způsobem závislé.

Přítomnost bohů v kosmu byla vždy jednoduše pozorovatelná, protože projevy byly jasně rozpoznatelné a některé mohli lidé dokonce pomocí magie a moci „heka“ ovlivnit. I přesto byl jediným prostředníkem mezi oběma světy pouze panovník, který byl sám pokládán za božskou bytost a jako jediný z živých lidí se těšil přímé přízně bohů. Na druhou stranu jsou z různých pramenů známy případy, kdy se i obyčejní smrtelníci dostali po smrti do světa bohů, pokud žili spravedlivým životem. Význam těchto představ však není tak úplně srozumitelný v souvislosti s chápáním podstaty božství v Egyptě.

Každý bůh má svou roli a své schopnosti

Bohové v Egyptě jsou chápáni jako nositelé obecné božské podstaty, která tvoří rámec jejich bytí. Každý z nich se pak od druhého odlišuje na základě individuálních schopností každého z nich. Důležité jsou ovšem vzájemné vztahy mezi bohy, které je charakterizují. Jejich role jsou popisovány v rozsáhlém sytému mýtů. Každý z bohů je charakterizován čtyřmi základními znaky: svou rolí v božském světě, atributy vyjadřujícími jeho roli, kanonicky stanovenými způsoby zobrazování a jménem.

Nejen díky tomu bývá egyptské náboženství považováno za velmi vyspělé. Bohové v něm mají svá jména, pole působení a jasně popsanou podobu, která může být lidská, zvířecí nebo také kombinovaná, což nejčastěji znamená, že má bůh lidské tělo a zvířecí hlavu. Toto zvíře také velmi často souvisí s rolí boha a s jeho vlastnostmi. To možná souvisí s tím, že dříve bohové vystupovali jako ochránci lovu a pastevectví.

Posmrtný život a souzení duší

Velmi důležitou složku egyptského náboženství tvoří představy o posmrtném životě, které jsou založeny na příběhu Osirise (Usira). Ten byl chladnokrevně zavražděn svým bratrem, ale díky oddané ženě Isis (Estet) vstal z mrtvých a stal se z něj pán podsvětí a soudce zemřelých v síni Obou pravd. Základní podmínkou k tomu, aby člověk mohl vejít do posmrtného života, bylo uchování těla po smrti. Egypťané proto měli velmi vyspělou úroveň mumifikace těla a přípravy hrobů, které plnili jídlem, cennostmi a jinými dary.

Když člověk zemře, jeho duše pak putuje do podsvětí, kde probíhá souzení duše, kterému dohlíží Osiris a dalších 42 bohů. Provádí tzv. psychotásii, což znamená, že váží srdce zemřelého na vahách. Osiris na jednu misku položí srdce souzeného a bohyně Maat dá na druhou misku pírko nebo některé ze svých závaží. Z druhé strany stojí bůh balzamování Anubis (Anup), který výsledek vážení diktuje Thovtovi, který jej zapisuje. Za tímto bohem písařů a moudrosti stojí příšera s hlavou krokodýla, hrudí lva a zadkem hrocha, která je připravena pohltit každého, kdo neprojde zkouškou vážení.

Když vážení lidských hříchů a skutků dopadne dobře, vezme zemřelého bůh Hór za ruku a odvede ho k Sirovu trůnu, kde probíhá jeho zpověď. Ani to však není konec. Dále musí jedinec oslovit všechny bohy jmény s jejich četnými přízvisky a musí odpovědět na dlouhou řadu zapeklitých otázek. Když obstojí i v této zkoušce, je zemřelý přijat do posmrtného života.

Tento systém bohů a vyvážené síly fungoval v Egyptě po dlouhá staletí. K jediné změně došlo za vlády faraona Achnatona, který zavedl kult jediného boha Atona. Také nechal zavřít všechny chrámy starých bohů a zakázal jejich uctívání. Po jeho smrti se však Egypt rychle vrátil k zavedenému polyteismu. Tak tomu bylo až do počátku našeho letopočtu, kdy byl Egypt získán pod římskou nadvládu.

Systém egyptských bohů je důmyslně promyšlený a okouzluje lidstvo i v dnešních dnech. Vysvětluje nám mnohé záhady a v jeho účinnost se věří i dnes. Pokud si i Vy chcete ochránit domov a své blízké egyptskou soškou, nahlédněte do naší sekce Sošky egyptských bohů a vyberte si!

V našem internetovém obchodě naleznete i jiné egyptské sošky - Bastet sošky, Horus sošky, Isis sošky, Kleopatra a Nefertiti sošky, Sošky Skarabeus, Pyramidy a Sfingy, Egyptští faraoni, Sachmet sošky, Osiris sošky

Doporučené produkty

Komentáře (1)

Tomáš Vlasatý
dne 4. 11. 2018 v 21:17:06
Reagovat

Zdravím, není to Egyptští?

Napsat komentář