Antické římské přilby

Helmy Římanů byly v raném období silně ovlivněny jinými kulturami, zejména kulturou etruskou, keltskou a řeckou. Varianty chalkidské a atické helmy byly u Římanů vnímány jako helmy tradiční, stejně jako etrusko-korintský a prostá kónická (kuželová) helma.

Počet produktů na stránku: 1 - 9 z 21
Na začátek Předchozí 1 | 2 | 3 Na konec

Římská helma | Antické přilby

Keltský vliv je vidět na helmě Montefortino, kterou nosilo pěší vojsko od 4. století př. n. l. Jednalo se o jednoduchý typ helmy s lícnicemi. Důstojníci a jezdectvo nosili attické přilby. Všechny typy přileb mohly být zdobeny pery či koňskými žíněmi (crista). Po dobytí Gálie Juliem Césarem v 1. století př. n. l. tam Římané nechali vyrábět jednotné typy římských přileb. Zpočátku se jednalo o typ Coolus(bronzová přilba keltského stylu s kulovým zvonem a svazovatelnými lícnicemi).

Od 1. století se používaly římské helmy | přilby, známé jako císařsko-galské (Weisenau). Tyto se podobaly přilbě Coolus, měly ovšem zpočátku plošší zvon. Týlní štít (kšilt) se oproti Coolusu více svažoval, býval i okovaný bronzem (jako ozdoba i zesílení) a měl i chrániče uší. Oblíbeným zdobením byly rytinami zdobená „obočí“. Tyto přilby byly napodobovány i italskými kováři, ponechávali jim však italské lícnice a byly často nižší kvality. Na konci existence západořímské říše se nosívaly pozdně-antické přilby s hřebenem (chocholem). U těchto se zvon skládal ze dvou částí, lícnice byly poměrně velké a nebyly pohyblivé. Ochrana týlu byla krátká a téměř svislá. Zepředu mohla být pro ozdobu naznačena obočí.

Římanébyli prvním národem, který vyvinul specializované přilby, zejména pak na gladiátorské zápasy. Nejznámnější gladiátorskou přilbou je Murmillo. Má zesílenou ochranu čela a týla. Obličej chrání mřížovitý díl. Ozdobou je velký hřeben, který může být osazen klenotem či chocholem. Podívejte se i na naše řecké helmy.

Poradna - otázky a odpovědi

Jakou rukou střílí z luku ruku pravák? Jsem pravák, budu tedy držet luk v pravé ruce?

Nikoliv. Pravák pravou rukou napíná tětivu a luk drží v levé ruce. Při objednávce volte u luku volbu "pravák". Jsou modely, které mají výklenek se základkou z pohledu střelce na levou. Toto není chyba – u některých modelů tomu tak skutečně je.

Vstoupit do poradny