Zvratná kuše Anaconda MK-XB23BK 175lbs 245fps

Zvratná kuše s lučištěm ze sklolaminátu a třmenem pro napínání. V ceně jsou dva šípy. Picatinni lišta pro zaměřovací dalekohled. Zvratný tvar lučiště znamená, že se jeho konvexní křivka mění na konkávní. Směr křivky se převrací, jiným slovem „zvrací“. Pokud bychom zůstali u slovesa „převrací“, vzbuzoval by naopak nechtěné konotace název „převratná kuše“.

  Více informací...

Alert icon
Tento produkt může být považován za nebezpečný předmět. Pokud jste ze země ležící mimo EU, zeptejte se prosím na podmínky dovozu na Vašem místním celním úřadě.
5 060 Kč
4 182 Kč bez DPH
Skladem 2 ks
Zboží je fyzicky u nás ve skladu v Kadani.
, odešleme 24. 6. 2024
Nakupte ještě za 5 000 Kč a získáte dopravu zdarma.
0 Kč / 5 000 Kč
Číslo výrobku: 30330_MK-XB23BK
Období:

Zvratná kuše Anaconda MK-XB23BK 175lbs

  • Lučiště a třmen ze skelného vlákna
  • V ceně dva šípy
  • Síla tahu 175 liber
  • náhradní tětiva, náhradní lučiště
  • rychlost: 245 fps
  • Šířka: 26 "
  • Délka včetně třmenu: 33 "
  • Silový zdvih: 10,5 "
  • Hmotnost: 4,95 libry

Lovit zvěř kuší puškou zákon zakazuje

Podle zákona o myslivosti je zakázáno střílet zvěř jinou zbraní než loveckou. Za takovou se ve smyslu tohoto zákona považují dlouhé palné zbraně kulové, brokové nebo kombinované, které jsou určeny k loveckým účelům. Pistolové kuše mezi takové zbraně nepatří a lov kuší nepatří v českých zemích k povoleným způsobům lovu. Nejde jen o použití zakázané zbraně, ale především o naprosto nehumánní způsob lovu. Většina kuší a luků je určena ke sportovní střelbě na cíl, nejsou totiž tak výkonné jako lovecké varianty. Myslivost není zábavou, ale cílevědomou náhradou predátorů. Slouží především k regulaci počtů zvěře, jejíž zvýšené stavy jsou potenciálním ohroženímmladých porostů.

Návod k použití kuše XB-23

Varování

Na nic nemiřte, nenatahuje ani nenabíjejte kuši, dokud nemáte v úmyslu střílet.

Měli byste střílet pouze se správnými šípy.

Nikdy z kuše nestřílejte naprázdno, mohlo by dojít k poškození kuše. Použití šípu s nízkou hmotností by může přivodit podmínky jako při střelbě naprázdno.

V případě poškození kuše ji přestaňte používat.

Používejte šípy odpovídajících parametrů (hmotnost, spine).

Doporučuje namazat tětivu voskem každých 5-10 výstřelů a vyměnit tětivu alespoň jednou za rok nebo jakmile se roztřepí.

Pozor

Kuše není hračka.

Jedná se o vysoce výkonnou kuši určenou pro osoby starší 18 let.

Přečtěte si prosím pečlivě návod před použitím, kupující a uživatelé by měli respektovat zákonnou regulaci v místě použití kuše.

Nesprávné nebo neopatrné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nebezpečná oblast by mohla přesahovat 220 yardů (201m).

1.      Obrázek

(Kovová podložka, guma, lučiště, guma, vydutá plastická podložka)

Povolte upevňovací šroub u lučiště. Vezměte vydutou plastovou podložku a připojte jednu gumu do plastové podložky. Vložte je do otvoru pro lučiště v přední části těla. Vložte lučiště do otvoru. Na lučiště připevněte další gumu a na gumu nasaďte kovovou podložku.

2.      Obrázek

Utáhněte upevňovací šroub kuše pomocí dodaného imbusového klíče. Neutahujte příliš silně.

3.      Obrázek

Připevněte nášlap k tělu kuše pomocí 2 dodaných šroubů

4.      Obrázek

Nasaďte plastové čepičky na konce  lučiště.

5.      Obrázek

Posuňte pojistku do polohy "Fire" („Střelba“).

6.      Obrázek

Připevněte lano napínáku (delší provázek pokrytý plastem) ke každému konci lučiště (jak je znázorněno).

7.      Obrázek

S nohou pevně zasunutou v nášlapu pro zajištění stability vytáhněte napínák nahoru a bezpečně zajistěte do mechanismu spouště. Ujistěte se, že se pojistka přepnulo do polohy "Safe“ („Zajištěno").

8.      Obrázek

Nasaďte koncovou smyčku tětivy na konec lučiště tak, že ji protáhnete pod poutkem napínáku. Ujistěte se, že tětiva je napínák na obou stranách nasazen přes plastové čepičky na koncích lučiště (jak je znázorněno).

9.      Obrázek

Levým ukazováčkem přesuňte pojistku proti samo vystřelení ze spodní polohy do horní polohy. Současně pomocí levého palce přesuňte pojistku z polohy SAFE (zelená tečka) do polohy FIRE (červená tečka).

10. A Obrázek

Zatímco pevně držíte napínák potažený plastem oběma rukama, požádejte přítele, aby zmáčkl spoušť. Pomalu povolujte napínák směrem dolů, dokud se veškerá zátěž nepřenese právě se napnuvši tětivu. Sejměte napínák z lučiště.

10. B Obrázek

Stiskněte spoušť. Tětiva kuše je nyní nasazena. Prosím nemiřte na lidi.

11. Obrázek

S nohou pevně uzemněnou v nášlapu pro zajištění stability, odpojte a vyjměte napínák z obou konců lučiště.

12. Obrázek

Přimontujte 2 šrouby do těla kuše.

13. Obrázek

Našroubujte popruh na přenášení kuše.

14. Obrázek

Náhradní díly pro spojku (držák) toulce

15. Obrázek

Připevněte díly k sobě pomocí 2 podložek, 2 matic a 2 šroubů.

16. Obrázek

Připevněte spojku (držák) toulce na tělo kuše pomocí 2 šroubů.

17. Obrázek

Nasuňte toulec na držák a zatlačte jej až nahoru.

18. Obrázek

Zavřete západku podle obrázku. Tím se toulec uzamkne k držáku.

Pro uživatele praváka

Pro uživatele leváka

19. Obrázek

S nohou pevně zasunutou v nášlapu pro stabilitu vytáhněte tětivu nahoru a bezpečně ji zacvakněte do spoušťovém mechanismu. Ujistěte se, že jste zapnuli pojistku do polohy "Safe“ („zajištěno").

20. Obrázek

Umístěte šipku do odpalové lišty, jak je znázorněno, a ujistěte se, že je šipka zcela zasunutá končíkem do spoušťovému mechanismu.

Na nikoho nemiřte.

21. Obrázek

Když jste obdrželi kuši, byla pojistka proti výstřelu naprázdno v poloze "Střed". Bezpečnostní západka byla v poloze "Fire (červená tečka)".

Po natažení se spínač proti výstřelu přesune z polohy "Střed" do polohy "Spodní" a pojistka se přesune z polohy „Fire“ „Výstřel“ (červená tečka) do bezpečné polohy SAFE (zelená tečka).

Po nasazení šípu se spínač proti výstřelu přesune z polohy „Spodní“ do polohy „Horní“ a pojistka zůstane v bezpečné poloze SAFE (zelená tečka).

Až budete připraveni střílet, přesuňte pojistku z bezpečné SAFE (zelená tečka) do pozice střelby FIRE (červená tečka), poté stiskněte spoušť. Šíp vyletí ven.

Nemiřte na nikoho a na nic na co nechcete vystřelit.

22. Obrázek

Úpravy hledí:

1: Pokud šipky létají doprava, točte kolečko nastavení PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.

2: PRO NASTAVENÍ výšky dopadu NEJPRVE sejměte šíp z odpalovací lišty.

Pokud šipky létají nízko, otáčejte výškové nastavovací kolečko VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.

Po dokončení nastavení utáhněte šroub na liště.

23. Obrázek

Posuňte pojistku do palebné polohy FIRE.

24. Obrázek

Zarovnejte držák zaměřovače se sloty na upevňovací lištu.

25. Obrázek

Zasuňte každou z montážních konzol do požadované polohy na upevňovací lištu zaměřovače.

26. Obrázek

Utáhněte pojistné matice ručně nebo imbusovým klíčem nebo šroubovákem.

27. Obrázek

Označte si tětivu, abyste se ujistili, že natahujete kuši konzistentním způsobem.

Vzhledem k vysoké síle tahu, kterou je třeba vyvinout k natažení kuše se může stát, že nataženou tětivu zajistíte do spouštěcího mechanismu mimo její střed – čemuž byste se měli vyvarovat.

Natažení tětivy kuše mimo střed má za následek zhoršenou přesnost střelby.

Jednoduše označte tětivu fixem nebo jiným způsobem, abyste viděli, že je tětiva natažená souměrně.

28. Obrázek

Před použitím namažte voskem tětivu a odpalovací lištu. Pokud tak neučiníte, pálí se ochranné vinutí na tětivě zkracuje se životnost tětivy.

Vosk doporučujeme aplikovat každých 10 až 15 výstřelů.

29. Obrázek

Před natažením se ujistěte, že je bezpečnostní západka v poloze "Fire" („Střelba“).

Zavěste střed lana přes drážku v pažbě umístěné za spouštěcím mechanismem/zaměřovačem.

30. Obrázek

Umístěte háky napínáku na tětivu kuše z každé strany odpalovací lišty.

31. Obrázek

Vložte nohu do nášlapu. Zatáhněte za obě T-rukojeti současně, plynule vytáhněte tětivu kuše zpět pod přídržnou pružinu kuše a do otvoru pro tětivu ve spoušťovém mechanismu (napětí bude držet natahovací háky proti tělu kuše, pokud je natažení provedeno správně). Pokračujte v tahu zcela dozadu, dokud se pojistka spouště nepřesune do polohy „Safe“ („zabezpečeno“). Mírně uvolněte napětí, abyste zajistili, že západka spouště plně zachytila tětivu kuše. Kuše je nyní plně natažena a připravena k založení šipky. Před střelbou odstraňte napínák.

32. Obrázek

Doporučujeme začít s kuší mířit na cíle vzdálené max 10 yardů (9m), abyste se ujistili, že budete schopni snadno zasáhnout cíl a abyste se vyhnuli ztrátě nebo poškození vašich šípů. Pro nejkratší vzdálenost zaměřujte v HORNÍM KRUHU na svém zaměřovači.

Další kruhy umístěné níže jsou pro zaměřování na odlišné vzdálenosti. Čím níž je kruh, tím zaměřujete na větší vzdálenost. Tyto vzdálenosti budou záviset na vaší počáteční zaměřovací vzdálenosti skrze horní kruh a na parametrech vašeho šípu (délka dříku, spine hrotu).

Knoflík pro přenastavení mířidla:

Pokud šípy létají napravo, točte otočné kolečko VE SMĚRU HODINOVÝCH ručiček.

Pokud šípy létají napravo, točte otočné kolečko PROTI SMĚRU HODINOVÝCH ručiček.

Knoflík pro nastavení výškového mířidla:

Pokud šípy létají vysoko, točte kolečko VE SMĚRU HODINOVÝCH ručiček.

Pokud šípy létají nízko, točte kolečko PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.

 

Pozor: přímý pohled do slunce může způsobit poškození zraku.

Děkujeme za Váš nákup. Přejeme vám hodně úspěchů při lovu a střelbě na terč!

Náhradní baterie:

DURACELL DL2032, ENERGIZER ERC2032, apod.

Poznámka:

Po ukončení vždy nezapomeňte vypnout zaměřovač s červeným bodem. Vždy noste náhradní baterii.

Péče o bodový zaměřovač s červenou osnovou

Když se nepoužívá, měl by být zaměřovač uchováván na čistém a suchém místě mimo dosah jakéhokoli korozivního materiálu. Nikdy se nepokoušejte dalekohled rozebírat nebo čistit uvnitř. Zašlete svůj dalekohled do kvalifikovaného servisu, pokud bude někdy potřebovat opravu. Povrch čočky lze čistit měkkým hadříkem na brýle.  

A: Konec objektivu

B: Nastavení horizontálního mířidla*

C: Nastavení výškového mířidla *

D: Víčko otvoru na baterie

E: 7-polohový knoflík Rheostart

F: Okulár

G: Upevňovací šrouby

* Sejměte ochranné krytky než začnete nastavovat zaměřovač.

Napište našemu specialistovi

Team

Podobné produkty (20)

Doporučené příslušenství (17)