Bůh Osiris

Bůh Osiris
Bůh Osiris patřil mezi nejuznávanější a nejmilovanější bohy v historii Egypta. Byl bohem plodnosti, úrody a také bohem zemřelých a králem podsvětí. Co však bylo důvodem jeho úspěchu a rozmanitosti? Celý jeho životní příběh je obdivuhodný a my Vám ho nabízíme v tomto článku.

Lidský bůh Osiris neboli Usir

Osiris je řecké označení pro Boha Usira, který byl jednou z nejznámějších postav egyptských bohů. Pozoruhodné na něm je již to, jak podrobně byl zpracován jeho životopis, protože tomu tak rozhodně u ostatních egyptských bohů nebylo. Další zajímavostí je to, že Osiris přes své božství a nadpozemskost stále zůstává velmi lidský a se svou rodinou zažívá osudy a řeší hodnoty, se kterými se potýká i obyčejný smrtelný člověk. Po celé čtyři tisíciletí byl Osiris nejoblíbenějším bohem v Egyptě a to možná i proto, že představuje dobro i zlo a přináší lidem naději ve spravedlnost.

Kdybychom chtěli najít počátky jeho uctívání, museli bychom se podívat až do období, kdy byla stvořena a sjednocena egyptská říše a možná ještě dále, do doby předdynastické. Podle starých Egypťanů byl Osiris syn bohyně nebes Nut a boha země Geba a jeho prarodiči byli bůh vzduchu Šov a bohyně vlhkosti Tefnut. Osiris je tak dokonalou kombinací těchto živlů, které se v něm mísí a tvoří harmonii. Jeho sourozenci byli Sutech, Nefthys a Isis, která se později stala jeho manželkou.

Bůh, který zvelebil Egypt

Bůh Osiris se stal králem lidí v době, kdy žili ještě velmi primitivním způsobem a v zemi vládla chudoba a hlad. Osiris je moudře učil tajům zemědělství, vinařství, řemeslnictví a těžbě drahých kovů, což vedlo ke zlepšování stavu země a vyspělosti obyvatel. Také zasvětil obyvatele do způsobů tvorby zbraní, ale hlavně je učil víře a moudrosti, což mělo učinit jejich svět krásnějším. Nemůžeme se tedy divit, že byl tak oblíbeným a uctívaným bohem.

Jeho schopnosti a slávu mu však záviděl zákeřný bratr Sutech, který měl na starost pouště a sucho. Chtěl se dostat na trůn, a proto vymyslel lest. Pozval Osirise k sobě na velkou hostinu, ale jeho úmysly nebyly čisté. Během večeře bratrovi daroval nádhernou rakev, ale předstíral, že neví, jestli bude pro Osirise dost velká, proto ho požádal, aby do ní ulehl. Osiris netušil žádnou zradu, proto do rakve ulehl a to se mu stalo osudným. Sutech ho do ní zavřel a zavraždil. A aby nemohl vstát z mrtvých, roztrhal jeho tělo na mnoho kousků, které rozházel po celém Egyptě.

Zmrtvýchvstání

To by byl konec, nebýt obětavé a milující manželky IsisTa se vydala na loďce i do těch nejzazších koutů Egypta a postupně našla všechny kousky manželova těla, kterého za pomocí boha Anubida znovu oživila a to alespoň ta takovou dobu, aby s ním mohla zplodit syna Hora, který by pomstil otcovu smrt. Osiris poté odešel do podsvětí jako pán věčnosti, kde společně s bohyní Maat váží srdce zemřelých pomocí pírka pravdy, které rozhodne, zda půjde dotyčný do nebe nebo bude sežrán nestvůrou číhající o nohou Osirise. Byl také historicky první mumii v historii světa a Anubis, který k tomuto činu velmi přispěl, se tak stal bohem balzamování.

Podoba Osirise

Z aktu zmrtvýchvstání vychází i podoba Boha Osirise, který není zobrazován ve zvířecí podobě nebo alespoň s hlavou nějakého zvířete jako ostatní bohové Egypta. Isis tělo svého muže nabalzamovala, aby ho mohla oživit, proto je nejčastěji zobrazován jako mumie, zabalený v obinadlech a ozdobený posvátnou kobrou, korunou, vousem a v ruce drží berlu a důtky. Barvami tohoto boha jsou bílá, která vychází z obinadel, zelená, která souvisí se znovuzrozením a černá, která je barvou smrti. Jeho kůže může mít právě tyto barvy.

Za svého života Osiris zvelebil Egypt a podařilo se mu dovést ho na velmi vyspělou úroveň, i když měl ještě větší plány. Ty však překazila jeho smrt, po které se stal bohem podsvětí, ale byl uctíván také jako dárce čerstvé vody nebo vládce úrodné země. Mezi jeho posvátné symboly patřil také sloup džed (symbol stability) nebo černý býk Kemver. V celém Egyptě bylo možné najít více jak dvacet svatyň věnovaných tomuto bohu nebo božské triádě Osirise, jeho manželky Isis a syna Hora. Některé z těchto památek se dochovaly až do dnes.

Pokud chcete mít doma krásnou sošku tohoto elegantního boha, nahlédněte do naší sekce Osiris sošky, kde si jistě vyberete.

V našem internetovém obchodě naleznete i jiné egyptské sošky - Bastet sošky, Horus sošky, Isis sošky, Kleopatra a Nefertiti sošky, Sošky Skarabeus, Pyramidy a Sfingy, Egyptští faraoni, Sachmet sošky, Osiris sošky, Sošky egyptských bohů.

Doporučené produkty

Komentáře

  • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář