Kladkový luk TWICO 40-65lbs

Cena vč. 21% DPH: 6380
Jste:

Dostupnost 3 týdny od objednání

Cena výběru: 6380
Přidat do košíku:
ks
 • Číslo výrobku: 4970

Kladkový luk TWICO

Parametry kladkového luku TWICO:

 • Síla tahu nastavitelná na 40-65 liber
 • Délka nátahu nastavitelná na 26-31" (přednastaven na 29")
 • Délka luku 102cm (40 1/8")
 • Délka tětivy: 147,32 cm (58")
 • Délka kabelu je 102 c
 • Luk je určen pro praváky
 • Let off: 65%
 • Rychlost: 260 fps (cca 285 km/h)
 • Barva: autumn camo
 • luk je dodáván bez zakládky šípů

Dodávka luku včetně výhybky lan

Jedná se o relativně jednoduchý kladkový luk, který začátečníkovi skýtá široké možnosti nastavení. Začít lze bez obav se sílou tahu 40 liber a s narůstající zkušeností pak zvašovat až na 65.

Návod k použití: Kladkový luk TWICO

Všeobecné pokyny k použití

 1. Před použitím vždy zkontrolujte, že je luk kompletní a žádná z jeho částí není opotřebená.
 2. Zkontrolujte šípy, že jsou rovné a nemají poškozené končíky. Poškozený končík může způsobit vystřelení na prázdno a způsobit tak lukostřelci zranění a poškodit luk.
 3. Při výběru šípů se řiďte doporučenou hmotností šípu vyznačenou na vnitřní straně dolního ramene luku.

Údržba luku

Budete-li řádně pečovat o svůj luk, bude Vám sloužit mnoho let.

 1. Syntetická lana a tětivu udržujte navoskované. Voskujte před každým použitím.
 2. Lano a tětivu pravidelně měňte. Opotřebené lano nebo tětiva může náhle prasknout a způsobit lukostřelci zranění či poškodit luk. Doporučená perioda výměny obojího je 5000 výstřelů nebo 12 měsíců.
 3. Luk skladujte na suchém chladném místě. Transport či skladování luku v horkém prostředí může způsobit jeho poškození.

Bezpečnost

Jako při zacházení s dalšími zbraněmi je bezpečnost na prvním místě. PŘI POUŽÍVÁNÍ LUKU VŽDY POUŹÍVEJTE OCHRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE. Luk používejte vždy až po prostudování návodu.

 • nikdy nestřílejte lukem na prázdno, můžete si tak způsobit zranění a poškodit luk
 • střílejte vždy na vhodné terče a volte vhodné pozadí terče pro případ, že střela mine terč. Vhodné jsou zejména speciální záchytné sítě.
 • Pokud luk natáhnete a rozhodnete se nevystřelit, povolte luk pomalu a opatrně. Podpůrnou paži držte rovně, připravenou na rychlé povolení a sklopení luku. Vyvarujte se úderů rukou na vyčnívající části luku jako je výhybka, mířidlo či stabilizátor. Hlavu a při povolování odkloňte.
 • Nevolte luk s větší silou tahu, než zvládáte a je vám příjemné. Pro vypouštění tětivy doporučujeme použít speciální vypouštěč tětivy. Vypouštění z prstů je též přípustné.
 • Nikdy neprovádějte změny jakýchkoli částí luku tím, že do nich budete vyvrtávat díry, či z nich odstraňovat část materiálu.

Nastavení luku:

Umístění končíku na tětivě (lůžko šípu): Střelci vypouštějící tětivu z prstů: Pro delší životnost tětivy doporučujeme instalovat lůžko šípu. Jeho správná  výstřelová poloha je cca 5/16“ (7,9mm) plus šířka luku nad bodem, kde horizontála vedená od základky protíná tětivu.

Střelci používající vypouštěče tětivy: zakoupené lůžko končíku šípu nainstalujte o jednu šířku šípu nad místem, kde horizontála vedená ze základky protíná tětivu.

Nastavení základky šípu: Poloha in/out základky by měla být stanovena tak, aby končík šípu položeného na základce směřoval na lůžko šípu, a to za použití vypouštěče. Střelci vypouštějící tětivu z prstů by měli základku umístit ½ až 1/1 průměru dříku šípu pod úroveň lůžka. Praváci umísťují základku na levou stranu středu luku.

Nastavení mířidla: Pokud hýbete s piny (záměrnými body) mířidla, řiďte se polohou skupiny vystřelených šípů. Pokud je skupina nalevo od středu terče, posuňte pin vpravo. Je-li skupina pod středem terče, posuňte pin vzhůru.
Nastavení výhybky: Smyslem výhybky je držet lana (kabely) mimo trajektorii šípu. Při úpravě úhlu výhybky jej nastavte tak, aby se kormidla šípu vyhnula lanům. Luky s jednou kladkou mají offsetovou tyčovou výhybku. Nastavení této výhybky se provádí ve vzpřímené pozici (poloha 1 hodina). Nadměrné vychýlení výhybky může způsobit vyběhnutí lan z drážek na kladce a způsobit zranění střelce či poškození luku.

Nastavení napínací síly: Luk je nastaven z výroby na sílu tahu 2lb, což je vyznačeno na štítku nalepeném na spodním ramenu luku. Změnu síly tahu provedete přitažením nebo povolením kotvících šroubů v ramenech luku. Použijete Imbusový klíč UNF. Před prováděním změn šroub utáhněte po směru hodinových ručiček, dokud to jde. Nikdy nepoužívejte extrémní kroutivou sílu. Šroub lze poté otočit proti směru hodinových ručiček, a to MAXIMÁLNĚ 4*. Při velkém snížení napínací síly hrozí rozpadnutí luku a jeho poškození. Horní i spodní rameno musí být seřízeno stejně, tj. vzdálenost tětivy od madla “tiller” musí být stejné, nebo u horního ramene může být vzdálenost až o 4 mm větší.  Napínací sílu měříme pomocí mincíře v librách (je možné koupit).

Nastavení kladek

Kladky jsou z výroby nastaveny k přímému použití. Jejich přenastavením měníte charakteristiku luku. Před prováděním změn nastavení si prostudujte návod.

Nastavení váhy na kladkách: Uvolněte šroub na levé straně kladky. Komponentu na nastavení váhy  (poundage adjustment piece) umístěte do polohy podle tabulky. Poté opět vložte šroub a utáhněte jej.

Nastavení síly tahu na kladkách: uvolněte šroub na příslušné komponentě (draw-weight adjustment piece).  Pomocí tabulky vyberte správnou polohu komponenty D/E/F/G/H, a tu pak opět přišroubujte ke kladce. Pokud např. chcete luk nastavit na maximální poundage se sílou tahu 30“, smyčku tětivy zavěste na pozici C, komponentu na nastavení poundage přesuňte na identickou pozici 5 na kladce, pak  utáhněte šroub pro dokončení nastavení poundage. Komponentu na nastavení síly tahu přesuňte z pozice 6 na identickou pozici G ne kladce, poté dotáhněte šroub a nastavení je hotové.

Hodnocení produktu

Tento produkt má hodnocení: 0 Dosud hodnotilo: 0 zákazníků.

Vložit vlastní hodnocení


Můžete přidat i slovní ohodnocení:

Tip: odkaz na konkrétní komentář vytvoříte tak, že napíšete jeho číslo do hranatých závorek.
Příklad: [1] na webu zobrazí odkaz na komentář číslo 1.
Žádné komentáře

Vložit nový komentář

Tip: odkaz na konkrétní komentář vytvoříte tak, že napíšete jeho číslo do hranatých závorek.
Příklad: [1] na webu zobrazí odkaz na komentář číslo 1.

Dotaz na produkt Kladkový luk TWICO 40-65lbs

Zde nám můžete položit libovolný dotaz ohledně zvoleného produktu, nebo nákupního procesu. Nezapomeňte, prosím, uvést své kontaktní informace, abychom se s Vámi mohli spojit s odpovědí.

Společnost Wellcrafted, s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám.

Doporučené příslušenství

Podobné výrobky

Poradna - otázky a odpovědi

Z jakého materiálu a jakým postupem vyrábíte dýky?

Dýky se ve zjednodušené formě vyrábějí jak následuje: Základní tvar čepele je vypálen laserem z pružinové oceli dle ČSN 14260. Neobrobený kus čepele putuje do frézy, kde je vyfrézováno ostří a středový žlábek. Obrobená čepel se následně zakalí v oleji a temperuje na požadovanou tvrdost. Následně se osadí záštitou a hlavicí. Hlavice se zpravidla nýtuje na stopku čepele. Záštita se někdy zaletuje mosazí. Pod koženou omotávku se zpravidla vkládají dřevěné destičky, aby měla rukojeť optimální sílu pro pevné držení. Na konec se provede konečná povrchová úprava pod drátěným kartáčem, popřípadě pod filcovým kotoučem s leštící pastou.

Vstoupit do poradny