Renesance a lancknechti

Přitahuje Vás doba renesance? Zajímáte se o to, jak se lidé během renesance oblékali, jaké používali ozdoby, nebo dokonce zbraně? Říká se, že renesance je znovuzrozením antiky. V této době dochází k rozvoji myšlení, filosofie, vědy i umění. Vyberte si z našich výrobků, které se renesancí inspirovaly. Najdete u nás renesanční oblečení, boty, zbraně, zbroj, kované a kožené výrobky a další renesanční doplňky.

Renesance probíhala ve světě od 14. do 17. století. Charakteristické pro ni bylo zesvětštění, individualismus, humanismus, důraz na člověka a na rozum, nacionalizace umění a návrat k antice. V renesanci se mění postavení umělce. Ten přestává být anonymní. Je zdůrazněna jeho osobnost. Někdy dokonce získává vysoké společenské postavení. Pro nás jsou dnes významní renesanční umělci například tito: William Shakespeare, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Francois Villon, Francesco Petrarca, Miguel de Cervantes, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci či Michelangelo Buonarroti a mnoho dalších.

Renesanční móda byla v každé zemi trochu odlišná. Velký vliv na ni měl antický ideál. Vyznačovala se souměrností, uměřeností a přirozeností. Ti výše postavení nosili oblečení z brokátu, sametu a hedvábí. Oblíbeným motivem bylo granátové jablko. Od 16. století pak začíná renesanční oděv mohutnět. Hlavní módní tóny udávala v renesanci Itálie. Ženy nosily sukně oddělené od živůtku, ozdobné rukávy a kruhové nebo čtvercové výstřihy. Důraz byl kladen i na mužské ozdobné rukávy. Mladí muži si oblékali krátké kabátce, staří muži, učenci a vážení muži dlouhé pláště. Jako módní doplňky sloužily hodinky na řetízku, vějíře a ozdobné kapesníčky. Muži na hlavě nosily barety s peřím. U žen byly v módě světlé vlasy a malé pokrývky hlavy – spíše ozdoby. Oproti italské módě byla španělská móda upjatá, stylizovaná a tvrdá. Přinesla nepohodlné okruží a korzety.

Lancknechti byli vojáci, kteří sloužili své zemi a svému vladaři. Placeni byli ze zvláštní zemské daně. V 16. století byli důležitou složkou habsburských pěších vojsk. Jako zbraně používali halapartny, dlouhé píky a dvouruční meče, ale také kuše a děla. Oblékali se do různobarevného prostříhaného oblečení. Je sporné, zda byly jejich jednotky v bitvách užitečné. Svým oděním však vždy poutaly pozornost.

Každému milovníkovi renesance nabízíme krásné a kvalitní výrobky inspirované touto dobou. Najdete u nás renesanční kostýmy, renesanční a lancknechtské zbraně a zbroje, renesanční boty, kované a kožené výrobky a mnohé další.

Poradna - otázky a odpovědi

Jsou Vámi nabízené meče pravé, mají ostré čepele jako původní samurajské meče (že čistě přeseknou například letící ovoce, nebo se o ně přeřízne závoj). Je nutné k takové zbrani mít nějaké povolení?

Vždy je třeba se řídit informacemi v popisu výrobku. Většina námi nabízených replik samurajských mečů mají ostré ostří čepele a jedná se tedy o funkční repliky. Takovouto čepelí lze i jedním sekem i zabít člověka – vše záleží na zručnosti bojovníka, který meč vede. Často se setkáváme s nereálným očekáváním zákazníků, kteří pod vlivem trikových efektů snadno tento meč mohou považovat za téměř zázračný a nezničitelný. Upozorňuji, že ani naše meč nerozříznou zvolna se snášející závoj a ani není nezničitelný. Zničit lze i nejkvalitnější samurajský meč na světě. Vlastností chladných zbraní v ČR všeobecně nevyžaduje držení zbrojního průkazu.

Vstoupit do poradny