Řečtí bohové

Řečtí bohové
Ponořte se do starověkého Řecka a poznejte bájnou mytologii plnou mýtů a legend starých Řeků pojednávající o bozích a hrdinech. Vystupte na horu Olymp a objevte tajemství krásy božského Řecka.

Znaky řecké civilizace

Řečtí bohové a starověká řecká mytologie je klasickým znakem řecké civilizace. Mnoho nejznámějších antických památek je věnováno právě bohům a to ať jde třeba o athénský Parthenón nebo malé svatyně v zapadlých vesničkách.

Řecká mytologie

Řecká mytologie se skládá z mýtů a legend starých Řeků. Pojednává o bozích a hrdinech, povaze světa či vzniku a významu řeckého kultu a rituálů, které jsou součástí náboženství starověkého Řecka. Moderní badatelé studují mýty ve snaze zjistit více o náboženském a politickém zařízení starověkého Řecka a pochopit samotnou povahu vytváření mýtů.Někteří teologové považují za možné, že staří Řekové vytvářeli mýty za účelem si odpovědět na všechny otázky ohledně světa.

Bohové z Olympu

Řeckých bohů je opravdu hodně, ale těch nejznámějších, kteří sídlili na posvátné hoře Olymp, bylo dvanáct. Nejvyšším z nich, vládcem všech bohů, byl Zeus. Jeho ženou a sestrou současně byla Héra. Mezi další důležité bohy patřila Athéna, bohyně moudrosti, bůh hudby Apollón, bůh moře Poseidon či bůh řemeslníků Héfaistos. Tito bohové měli lidskou podobu a v jejích příbězích se promítaly lidské příběhy. Stejně jako lidé se rodili, ale oproti lidem nikdy nejedli, nestárli a neumírali.

Doba před Homérem

Nejstarší stát, který vznikl v oblasti Egejského moře, se nacházel na ostrově Kréta. Tato kultura byla známá svými obřími paláci, které byly zdobeny rostlinami, hvězdami, chobotnicemi, atd. Krétská společnost byla otrokářská a v čele celého státu stál král. Za zmínku stojí krétské hospodářství, jehoţ základem bylo zemědělství, které hrálo velkou roli i v náboženství. Díky zemědělství se objevuje kult ženského boha - bohyně země. Avšak představy o krétském náboženství jsou nejasné, protože v každé oblasti daného území ji lidé znázorňovali jiným způsobem. Tento kult bohyně matky byl zaznamenán i v pozdních řeckých bájích, kde se nachází i legenda o Diovi, který se dle bájí narodil v horské jeskyni na Krétě, kde byl odkojen mlékem božské kozy a medem. Zeus je také spojen s legendou o býkovi a Evropě, dcerou sidónského krále, kde podle legend se měl Zeus přeměnit ve zlatého býka a unést Evropu a vzít si ji. Z jejich spojení se narodil Mínós, legenda mezi králi na tomto ostrově.

Starověké Řecko

Starověcí Řekové věřili, že mocní bohové a bohyně dohlížejí na svět a zasahují do lidských záležitostí. Řekové pořádali k uctívání bohů slavnosti a dávali si pozor, aby bohy proti sobě nepoštvali. Řekové pokládali k sochám svých bohů dary, aby jim bohové pomáhali, např. nemocní prosili o uzdravení Asklépia, boha lékařství a hojení. Řekové svým bohům obětovávali zvířata, za nejlepší oběť byl považován býk. Někdy také byla obětována úlitba. Pořádali se také velké veřejné svátky, například Panathenské slavnosti, které se konaly jednou za čtyři roky v Athénách. Skoro v každém domě byl oltář pro soukromé bohoslužby. Existovaly chrámy, kde si lidé mohli nechat věštit budoucnost. Nejznámější taková věštírna ležela v Delfách, které patřilo bohu Slunce Apollónovi. Odpovídal prostřednictvím kněžky, které říkali Pýthia.

Řekové věřili, že po smrti překročí řeku Styx a dostanou se do podsvětí. Hádés, král zemřelých, posuzoval, jak dobře žili na zemi. Ti, kdo vedli dobrý život, odešli do Elysejských polí. Ti, kdo vedli špatný život, šli do ohnivé jámy jménem Tartaros. Lidé, kteří nevedli ani dobrý a ani špatný život, odcházeli do stínů, kterému se říkalo Asfodelovy louky.

V našem internetovém obchodě naleznete různé sošky a figurky, které Vám zútulní prostředí či domov - Řečtí bohové sochyEgyptské sošky, Číše a kalichy, Šachové figurky a šachovnice, Sošky rytířů, Sošky andělůFigurky rytířů, Sošky rytířů na koni, Cínoví vojáčci 

Doporučené produkty

Komentáře

  • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář