Historický šerm je spojením sportu a rytířských ctností

Historický šerm je spojením sportu a rytířských ctností
Z hradů a zámků se i dnes ozývají zvuky boje a řinčení mečů. Muži, kteří před zraky návštěvníků památek bojují na oko o život, pobíhají po nádvoří v dobovém oblečení. Ukázky historického šermu jsou u českých diváků velmi oblíbené, nenechte se ale zmást přesvědčením, že je vše jen jako. Samotní šermíři prochází výcvikem, za který by se nemusel stydět ani pravý středověký žoldnéř.

Šerm je dnes považovaný za sportovně zájmovou činnost a jako takový se i vyučuje. Do šermířské skupiny či školy se může přihlásit kdokoli, nečeká ho ale lehký úkol. Umění šermu bylo oblíbené hlavně v předválečné éře, kdy se jím zabývali členové vyšších vrstev, považovali ho totiž za velmi ušlechtilý sport. Později se dostal do povědomí dalších vrstev společnosti, velkou zásluhu na tom mají aktivity organizace Sokol.

Dnešní výuka šermu probíhá na historických základech, tedy učebnic a různých příruček, které sepsali šermíři s dlouholetou praxí. Výuku můžeme rozdělit podle zbraní i podle škol. Pokud vás šerm zaujme, můžete se tedy věnovat boji s kordy, období třicetileté války nebo se stát členem skupiny zabývající se dobou Husitů.

Tvrdá škola šermu? Žádná minulost, zažijete ji i dnes

Ať už se zapíšete do jakékoli skupiny, nečekejte, že vám hned dají kostým a meč. Je třeba si uvědomit, že historický šerm je spojením sportu a umění. Šermíř by proto měl být fyzicky zdatný a odolný. Přestože se při smluvených soubojích a bitvách dbá na bezpečnost, řada bojovníků z nich vyjde s modřinami, ve výjimečných případech i sečnými ranami nebo zlomeninou. Proto by měl mít každý nováček na paměti, že dobrá fyzička je základ.

Výuka se liší na základě obsahu, rozsahu i zaměření. Šerm mistři trénují formou několikadenních seminářů i formou pravidelných lekcí. Drtivá většina začátečníků nedostane do ruky kovový meč na šerm. Stejně jako v historii, i oni napřed bojují s tréninkovými zbraněmi ze dřeva či polypropylenu. Až po určité době přechází na skutečné zbraně z oceli. Ale i dobře mířená rána dřevěnou zbraní dokáže člověka srazit na zem a uštědřit mu pár modřin. Jemné zacházení tu nehledejte, dříve museli rytíři také překonávat řadu nepříjemností, aby si místo ve skupině bojovníků zasloužili. Na druhou stranu ale není třeba se příliš obávat. Každý trenér při lekci hlídá, aby nikdo nepřišel k velké újmě. Bezpečnost je jedním z hlavních prvků, i proto do začátku dostávají nováčci dřevěné meče.

Jsou šermíři jen sportovci v kostýmu?

Výběr skupiny je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Nebudete totiž pracovat samostatně, i při tomto koníčku je třeba mít týmového ducha. S historií v zádech mají muži v podobných skupinách často tendence chovat se dle rytířských zásad. Můžete tak mnohdy čekat opravdové přátele, čestné partnery v boji i životě. Šermířské skupiny totiž zdaleka nejsou zaměřené jen na techniku boje. Spolu s uměním ovládat zbraň se můžete zabývat historií i dobovým uměním.

Ač se způsoby boje napříč zaměřením skupin liší, jedno mají všichni šermíři společné. Každý by měl ctít zásady čestného boje. Platí tu také zajímavé pravidlo – za veškeré zranění nemůže soupeř, ale nedostatečná vlastní obrana.

Scénický šerm není jen máchání mečem

Šerm je boj většinou dvou soupeřů, kteří se s přibližně stejnou zbraní snaží zasáhnout jeden druhého pomocí nacvičených prvků, současně se každý z nich brání, aby sám nebyl zasažen. Ať už se bavíme o šermířích v zájmové skupině nebo těch, kteří na nádvoří předvádí show pro diváky, jde o spojení fyzické a duševní dovednosti.

Síla v šermu neznamená vždy výhodu. Hlavní snahou bojovníka je vyřadit soupeře z boje, měl by proto umět předvídat jeho pohyby a včas na ně reagovat. V takovou chvíli příliš nezáleží na tom, zda jsou oba oblečení do dobového kostýmu, nebo běhají po tělocvičně v teplákách. 

Jaká je ideální příprava na šerm?

Šerm představuje rychlé reflexy, dynamické pohyby a často až arytmické změny. Při boji přechází bojovníci z klidu do prudkého výpadu a zase zpět. Proto při fyzické přípravě není úplně vhodné cvičení s pravidelnými pohyby nebo vytrvalostní disciplíny, které se monotónně opakují. Jako doplňkový sport byste si proto neměli vybírat plavání, vytrvalostní běh, cyklistiku a další. Fitcentra jsou sice populární, přesto pokud se zajímáte o šerm a pravidelně cvičíte série na posilovacích strojích, zakládáte si špatnou svalovou strukturu.

Hodit by se vám mohly naopak sporty jako je basketbal, volejbal, sporty na postřeh jako ping pong nebo překážkový běh a sprint. Je třeba myslet na to, že i vytrvalý šermíř stále dynamicky mění tempo pohybu.

K meči potřebujete i taktiku a etiketu

Samozřejmě, základem šermu je meč, který by měl být součástí výbavy zkušeného šermíře. Pokud začínáte, počkejte si s jeho pořízením do chvíle, kdy si osvojíte základní techniky boje. V prvních lekcích by vám stejně k ničemu nebyl, protože budete využívat dřevěné meče. Pravý meč pro historický šerm vezmete do rukou až po nějaké době.

To ale rozhodně nestačí. Součástí umění je i etiketa, kterou můžeme vysvětlit jako soubor nařízení a pravidel pro chování v souboji i ve skupině. Bojové umění cvičíme proto, abychom rozvíjeli vlastní přednosti, užili si radost a naučili se věci, které můžeme přenést do běžného života. Pokud se naučíme dodržovat pravidla chování, základy cti a férového jednání v šermírně, stáváme se lepšími lidmi i v běžném životě. Se zbraní v ruce nebo bez, správný šermíř by měl jednat vždy čestně a podle pravidel morálky.

Doporučené produkty

Komentáře

  • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář