Návod na použití replik chladných od Outfit4Events

Tento návod popisuje bezpečné zacházení s replikami chladných zbraní, dále pak jejich údržbu.

Pod pojmem chladné zbraně se rozumí bodné a sečné zbraně, jako je meč, kord, dýka, tesák apod. Tyto zbraně jsou vyráběny z pružinových ocelí (ČSN 413180, 14260 a 15260), které jsou obzvláště odolné proti otěru. Jsou proto vhodné na pružné elementy jako je např. čepel meče. Rukojeť je ovinutá kůží zpracovanou a obarvenou v souladu s posudkem Hlavního hygienika ČR z 31.10.2000.

Repliky zbraní s ostrou čepelí se nesmí používat k šermu! Ostrou čepelí se rozumí čepel s ostřím (údernou hranou) slabší než 3mm. Takovéto zbraně mají jinak shodné vlastnosti s tupými verzemi zbraní. Kvůli nebezpečím spojeným s jejich používáním je však nabízíme pouze jako dekorativní a použití k šermu zapovídáme.

Při použitím zbraně je nutné mít na sobě alespoň tyto ochranné pomůcky:

  1. látkovou nebo drátěnou kuklu, popřípadě jinou pomůcku chránící celou hlavu a krk
  2. ochranné brýle s boční ochranou podle normy EN166
  3. kožené rukavice s manžetou přesahující zápěstí, síla kůže alespoň 1mm
  4. prošívaný kabátec zakrývající celé paže a tělo minimálně pod úroveň rozkroku
  5. uzavřenou koženou obuv s pevnou špičkou a podešví

Ochranné pomůcky musí velikostně odpovídat Vaší velikosti a nesmí být poškozené. Pokud ochranné pomůcky nepoužijete, vystavujete se riziku zranění, za které neneseme odpovědnost!

Zbraně používejte proti zbraním od stejného výrobce nebo alespoň proti zbraním ze stejného materiálu a tvrdosti čepele. Zbraně byly navrženy pro lehký tréninkový a divadelní šerm. Brutální a nepatřičné zacházení (zapichování do země, páčení, zatloukání apod.) dokáže poškodit každý meč!

Dvouletá záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje pouze na vady materiálu a závady vzniklé při patřičné požívání v souladu s tímto návodem. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (dennodenním intenzívním používáním lze meč opotřebit i za několik měsíců).

Poznámka: Žádný rytíř by nakládal zle se svým mečem. Jeho život na něm závisel!

Doporučení pro šerm:

Tato doporučení si nejlépe osvojíte v některé škole šermu pod odborným vedením instruktora. Příprava prováděná zvolna beze spěchu napomůže dosažení pohybové přesnosti akcí při zachování maximální bezpečnosti. Doporučujeme vzít do ruky repliku zbraně až po ovládnutí techniky s tréninkovým mečem ze dřeva. V žádném případě nelze připustit volný silový šerm!

Dobrý šermíř požívá techniku, ne sílu!

Ošetření zbraně

Po každém použití zbraň očistěte, osušte a nakonzervujeme. Pro účely údržby zbraní doporučujeme olejem na zbraně nebo konzervační olej WD40. Povrchovou korozi lehce odstraníte brusnou vatou nebo brusnou pryží z naší nabídky. Čepel zbraně po každém použití podrobně prohlédneme. Při odhalení případných materiálových vad nám zbraň zašlete k opravě nebo výměně. Vzniklé otřepy (groty) jsou po jistém čase přirozenou známkou opotřebení čepele. Když se objeví, odstraňte je diamantovým pilníkem nebo bruskou. Krom odstranění "pilového efektu" spojeného se zvýšeným nebezpečím poranění, tímto vyjádříte i svojí úctu a odpovědnost k tomuto ušlechtilému sportu, jakým historický šerm chce být.