Články

Rytíři ve středověku

Pozice člověka ve středověké společnosti byla dána jeho narozením a povoláním. Osoby t0to doby rozlišujeme na svobodné, kteří měli slušné životní podmínky, od osob nesvobodných, s nimiž si jejich pán (král, šlechtic) mohl dělat, co se mu zlíbilo. Středověkou společnost obecně tvořily tři stavy. První se skládal z těch, kteří se modlili (oratores). Ve druhém byli sdruženi ti, kteří fyzicky pracovali (laboratores). Poslední stav čítal ty, kteří bojovali (bellatores). Na tomto rozdělení vidíme, že existovali profesionální válečníci. Jednalo se o bojovníky na koni, tedy rytíře. Ti brzy vytvořili společenskou vrstvu se svébytnou kulturou a zvláštním posláním, jež ke středověku neodmyslitelně patřila.

Lorica segmentata

Lorica segmentata je jeden z typů římské zbroje. Římští legionáři používali hned několik typů brnění. Prvním z nich byla lorica hamata: kroužková výzbroj, jež se začala objevovat od 3. století př. n. l. Druhým typem byla lorica squamata neboli šupinová zbroj, kterou legionáři nosili v období republiky i císařství.

Vikinská | Vikingská zbroj

Roku 793 zpustošili dánští Vikingové klášter na ostrově Lindisfarne u severovýchodního pobřeží Anglie. Tímto datem obecně začíná doba vikingská. Vikingové představovali vyspělou civilizaci, přesto se proslavili zejména jako stateční, obávaní válečníci.

Jak zvolit správnou velikost helmy

Věnujte prosím pozornost následujícím informací před volbou velikosti historické helmy v našem shopu. Je pro obě strany vždy nepříjemné, když zvolená velikost nesedí hned na první pokus a repliku helmy je zapotřebí posílat zpět, což je zejména při objednávkách ze zahraničí i dost drahé.

Historické přilby a helmy

Přilby tvořily odpradávna součást zbroje. Chránily bojovníkovu hlavu a někdy i jeho obličej. Vyráběly se obvykle z kovu, ale v pravěku byly běžnou záležitostí přilby kožené. Stejně jako jiné části zbroje se i historické přilby v průběhu dějin vyvíjely, a tak se můžeme setkat s různými typy helem a přileb.

Jak vybrat kuchyňský nůž?

Tento článek jsme vytvořili pro ty z Vás, jež se nemůžete při koupi kuchyňského nože rozhodnout. Než se vrhnete do výběru nože, věnujte pár minut tomuto textu. Možná pak vyberete úplně jiný nůž.

Středověké štíty

Štíty tvořily součást zbroje. Válečníci je nosili zpravidla na levé ruce a chránili se jimi před ranami a zásahy šípů. Lehčí štíty však nevyužívali jen k ochraně, ale také k útoku. Vyráběly se z různých materiálů: železa, dřeva či proutí. Dřevěné štíty mohly být potaženy kůží. Během turnajů si rytíři zdobili štíty svými barvami, aby obecenstvo mohlo rytíře snáze identifikovat. Z těchto pomalovaných štítů vznikl postupně erb. Tvar štítů se v průběhu času měnil, a tudíž slouží jako dobrá datovací pomůcka.

Turnajová zbroj

Zhruba v 5. století našeho letopočtu, kdy probíhalo stěhování národů, začalo období středovku. Během této epochy se formovaly hranice evropských států, panovníci přijímali křesťanství a církev postupně získávala čím dál větší moc. Stavěly se hrady a kostely, vznikala města a byly zakládány první univerzity. I v době křížových výprav a morových epidemií se však lidé chtěli bavit. Mezi oblíbené kratochvíle šlechty patřily rovněž rytířské turnaje.

Série zbraní Battlecry

Battlecry, série historických mečů, dýk a seker byla navrhnuta se zapojením Johna Clementse, který má bezkonkurenční znalosti ohledně historického šermu a středověkých a renesančních metod boje.

Štíty na šerm

Štíty na které odkazuje tento článek jsou unikátními výrobky určenými na praktické použití, jako je historický šerm, HMB (Historical Medieval Battles), buhurty (hard-turnaje v "rytířské zbroji") a podobně. Štíty jsou velmi odolné a při "běžném zatížení" téměř nezničitelné.

Na začátek Předchozí 1 | 2 | 4 | 7 Na konec

Poradna - otázky a odpovědi

Vybral jsem si u Vás katanu, ale nejsem si jist, zdali je vhodná na praktické použití (sekání).

Toto je velmi častý dotaz, proto jsme katany rozdělili do kategorií, jejichž název naznačuje, zdali jsou v ní zařazené modely vhodné na praktické použití, či nikoliv. Jedná se o kategorie „Levné katany, praktické použití“, „Katana, špičkové meče Practical“, „Wakizashi na praktické použití“ a „Tanto“. Zbraně z těchto kategorií na praktické použití vhodné jsou, ostatní ne.

Vstoupit do poradny