Renesance a lancknechti

Přitahuje Vás doba renesance? Zajímáte se o to, jak se lidé během renesance oblékali, jaké používali ozdoby, nebo dokonce zbraně? Říká se, že renesance je znovuzrozením antiky. V této době dochází k rozvoji myšlení, filosofie, vědy i umění. Vyberte si z našich výrobků, které se renesancí inspirovaly. Najdete u nás renesanční oblečení, boty, zbraně, zbroj, kované a kožené výrobky a další renesanční doplňky.

Renesance probíhala ve světě od 14. do 17. století. Charakteristické pro ni bylo zesvětštění, individualismus, humanismus, důraz na člověka a na rozum, nacionalizace umění a návrat k antice. V renesanci se mění postavení umělce. Ten přestává být anonymní. Je zdůrazněna jeho osobnost. Někdy dokonce získává vysoké společenské postavení. Pro nás jsou dnes významní renesanční umělci například tito: William Shakespeare, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Francois Villon, Francesco Petrarca, Miguel de Cervantes, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci či Michelangelo Buonarroti a mnoho dalších.

Renesanční móda byla v každé zemi trochu odlišná. Velký vliv na ni měl antický ideál. Vyznačovala se souměrností, uměřeností a přirozeností. Ti výše postavení nosili oblečení z brokátu, sametu a hedvábí. Oblíbeným motivem bylo granátové jablko. Od 16. století pak začíná renesanční oděv mohutnět. Hlavní módní tóny udávala v renesanci Itálie. Ženy nosily sukně oddělené od živůtku, ozdobné rukávy a kruhové nebo čtvercové výstřihy. Důraz byl kladen i na mužské ozdobné rukávy. Mladí muži si oblékali krátké kabátce, staří muži, učenci a vážení muži dlouhé pláště. Jako módní doplňky sloužily hodinky na řetízku, vějíře a ozdobné kapesníčky. Muži na hlavě nosily barety s peřím. U žen byly v módě světlé vlasy a malé pokrývky hlavy – spíše ozdoby. Oproti italské módě byla španělská móda upjatá, stylizovaná a tvrdá. Přinesla nepohodlné okruží a korzety.

Lancknechti byli vojáci, kteří sloužili své zemi a svému vladaři. Placeni byli ze zvláštní zemské daně. V 16. století byli důležitou složkou habsburských pěších vojsk. Jako zbraně používali halapartny, dlouhé píky a dvouruční meče, ale také kuše a děla. Oblékali se do různobarevného prostříhaného oblečení. Je sporné, zda byly jejich jednotky v bitvách užitečné. Svým oděním však vždy poutaly pozornost.

Každému milovníkovi renesance nabízíme krásné a kvalitní výrobky inspirované touto dobou. Najdete u nás renesanční kostýmy, renesanční a lancknechtské zbraně a zbroje, renesanční boty, kované a kožené výrobky a mnohé další.

Poradna - otázky a odpovědi

Věnuji se po práci výrobě mečů, mohl bych vyrábět pro Vás?

Řemeslo i v našem státě pomalu vymírá, proto s povděkem slyšíme o každém, kdo našel odvahu a řemeslu se věnuje. Svízelná ekonomická situace posledních let dala vzniknout mnoha dílnám, které se výrobě věnují jako své druhé práci „na přilepšenou“. Pokud se mezi takovéto výrobce počítáte, nepište nám prosím. Zboží odebíráme pouze od profesionálních výrobců, kteří se výrobě věnují jako své hlavní činnosti a dělají jí s plným nasazením. Ano, kolikrát malí výrobci nabízejí opravdu krásné výrobky vysoké kvality, pokud ale jejich zaměstnavatel zavelí, musí činnost omezit a svým v mezičase nabytým partnerům odeslat omluvu. Věřte, že i my už jsme si tímto prošli a dbáme tedy nejen na kvalitu výrobku, tak i na přijatelnou dobu dodání, kterou u příležitostné malovýroby nelze garantovat.

Vstoupit do poradny