Antika - starověké Řecko, Řím a gladiátoři

Zajímáte se o dobu starověku a antiky? V tomto období vznikly a rozvinuly se první velké civilizace na Středním východě, ve Středomoří a v jižní a východní Asii. Pokud jste fanouškem historie, zaujmou Vás produkty, které v našem internetovém obchodě najdete. Antická obuv, zbroj, kostýmy, zbraně. Jen si vyberte.

Starověk trval od konce pravěku (přibližně 4. tisíciletí př. n. l.) do rozpadu římské říše. Vznikly první velké civilizace a rozšířilo se písmo, a to zejména v Mezopotámii, Íránské vysočině, Sýrii, Malé Asii a Egyptě. Jako antiku označujeme řecko-římskou etapu starověku. Za její počátek můžeme pokládat vznik řecké civilizace a první písemné záznamy Homérovy poezie.

Období starověkého Řecka začalo zhruba roku 800 př. n. l. a skončilo rozmachem křesťanství. V té době došlo k velkému rozvoji vzdělávacího systému, politiky, filozofie, vědy, umění a jazyka. Nejmocnějším státem Řecka byla Sparta. Spartští pěší vojáci se nazývali hoplíti. Jako zbraně jim sloužily kopí a meče xífos. Oblékali se do bronzové zbroje. Během bitev bránili jezdce a lučištníky.

Období civilizace starověkého Říma začalo zhruba v 8. století př. n. l. a trvalo do 6. století n. l. V průběhu doby se tam vystřídalo království, republika i císařství. Na římském území sídlily různé národy, šířily se tam různé jazyky, náboženství i kultura. Největší rozmach říše zažila za císaře Traiana, který vládnul nad většinou zemí tehdejšího světa.  

Gladiátoři byli římští otroci nebo váleční zajatci, kteří bojovali ve velkých arénách pro pobavení výše postaveného publika. Při zápasech používali krátký meč gladius. Gladiátoři mohli být muži i ženy. Ženám se říkalo Amazonky.

V našem internetovém obchodě najdete antickou obuv, antické kostýmy i antické zbraně, jako jsou „pugio“, falcata nebo spatha. Naše nabídka zahrnuje také antické kožené a kované výrobky. Určitě Vás zaujmou i šachové figurky „Egyptští bohové“.

Poradna - otázky a odpovědi

Z jakého materiálu a jakým postupem vyrábíte dýky?

Dýky se ve zjednodušené formě vyrábějí jak následuje: Základní tvar čepele je vypálen laserem z pružinové oceli dle ČSN 14260. Neobrobený kus čepele putuje do frézy, kde je vyfrézováno ostří a středový žlábek. Obrobená čepel se následně zakalí v oleji a temperuje na požadovanou tvrdost. Následně se osadí záštitou a hlavicí. Hlavice se zpravidla nýtuje na stopku čepele. Záštita se někdy zaletuje mosazí. Pod koženou omotávku se zpravidla vkládají dřevěné destičky, aby měla rukojeť optimální sílu pro pevné držení. Na konec se provede konečná povrchová úprava pod drátěným kartáčem, popřípadě pod filcovým kotoučem s leštící pastou.

Vstoupit do poradny