Antické římské přilby

Helmy Římanů byly v raném období silně ovlivněny jinými kulturami, zejména kulturou etruskou, keltskou a řeckou. Varianty chalkidské a atické helmy byly u Římanů vnímány jako helmy tradiční, stejně jako etrusko-korintský a prostá kónická (kuželová) helma.

Počet produktů na stránku: 1 - 9 z 18
Na začátek Předchozí 1 | 2 Na konec

Římská helma | Antické přilby

Keltský vliv je vidět na helmě Montefortino, kterou nosilo pěší vojsko od 4. století př. n. l. Jednalo se o jednoduchý typ helmy s lícnicemi. Důstojníci a jezdectvo nosili attické přilby. Všechny typy přileb mohly být zdobeny pery či koňskými žíněmi (crista). Po dobytí Gálie Juliem Césarem v 1. století př. n. l. tam Římané nechali vyrábět jednotné typy římských přileb. Zpočátku se jednalo o typ Coolus(bronzová přilba keltského stylu s kulovým zvonem a svazovatelnými lícnicemi).

Od 1. století se používaly římské helmy | přilby, známé jako císařsko-galské (Weisenau). Tyto se podobaly přilbě Coolus, měly ovšem zpočátku plošší zvon. Týlní štít (kšilt) se oproti Coolusu více svažoval, býval i okovaný bronzem (jako ozdoba i zesílení) a měl i chrániče uší. Oblíbeným zdobením byly rytinami zdobená „obočí“. Tyto přilby byly napodobovány i italskými kováři, ponechávali jim však italské lícnice a byly často nižší kvality. Na konci existence západořímské říše se nosívaly pozdně-antické přilby s hřebenem (chocholem). U těchto se zvon skládal ze dvou částí, lícnice byly poměrně velké a nebyly pohyblivé. Ochrana týlu byla krátká a téměř svislá. Zepředu mohla být pro ozdobu naznačena obočí.

Římanébyli prvním národem, který vyvinul specializované přilby, zejména pak na gladiátorské zápasy. Nejznámnější gladiátorskou přilbou je Murmillo. Má zesílenou ochranu čela a týla. Obličej chrání mřížovitý díl. Ozdobou je velký hřeben, který může být osazen klenotem či chocholem. Podívejte se i na naše řecké helmy.

Poradna - otázky a odpovědi

Jsou Vámi nabízené meče pravé, mají ostré čepele jako původní samurajské meče (že čistě přeseknou například letící ovoce, nebo se o ně přeřízne závoj). Je nutné k takové zbrani mít nějaké povolení?

Vždy je třeba se řídit informacemi v popisu výrobku. Většina námi nabízených replik samurajských mečů mají ostré ostří čepele a jedná se tedy o funkční repliky. Takovouto čepelí lze i jedním sekem i zabít člověka – vše záleží na zručnosti bojovníka, který meč vede. Často se setkáváme s nereálným očekáváním zákazníků, kteří pod vlivem trikových efektů snadno tento meč mohou považovat za téměř zázračný a nezničitelný. Upozorňuji, že ani naše meč nerozříznou zvolna se snášející závoj a ani není nezničitelný. Zničit lze i nejkvalitnější samurajský meč na světě. Vlastností chladných zbraní v ČR všeobecně nevyžaduje držení zbrojního průkazu.

Vstoupit do poradny